Nuoret tarvitsevat koulutusta ja turvaa – ei lisää silpputöitä

Posted on

Puhuin tänään eduskunnassa nuorten puolesta. Me olemme historian ensimmäinen sukupolvi, joka on vanhempiaan huonommassa asemassa. Siitä huolimatta hallitus tarjoaa nuorille vain lisää leikkauksia ja heikennyksiä – viimeisimpänä lisää silpputöitä.

 

Ei ole oikein, että hallituksen leikkausten ja heikennysten vaikutukset kasaantuvat näin voimakkaasti yhdelle ihmisryhmälle – nuorille, jotka ovat jo valmiiksi vaikeassa asemassa. Siksi Vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset jättivät tänään välikysymyksen hallituksen päätöksestä sallia perusteettomien pätkätöiden teettämisen alle 30-vuotiailla nuorilla. Nuorisojärjestöjen puheenjohtajat kutsuttiin mukaan tiedottamaan välikysymyksestä.

 

Minä puhuin sukupolveni tarinasta. Me synnyimme keskelle 90-luvun lamaa, jolloin lasten ja nuorten palveluita ajettiin rajusti alas muun hyvinvointivaltion mukana. Juuri kun me olimme aikuistumassa iski vuoden 2008 pankkikriisi ja eurokriisi. Silloinkin lama osui rajusti juuri meihin, ja sen jälkeen meiltä on vain leikattu, leikattu ja leikattu. Ensin lähti satoja miljoonia koulutuksesta, sitten 86 euroa opintorahasta ja sitten tämä.

 

Me olemme historian ensimmäinen sukupolvi, joka pärjää vanhempiaan huonommin. Erityisen huonossa asemassa on nuoret, joilla ei ole mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Hallituksen koulutusleikkaukset vievät tulevaisuuden juuri näitä nuorilta. Hallitus leikkaa 200 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta – siis juuri sieltä, mistä nuoret voisi saada sen osaamisen, mitä työllistyminen tänä päivänä vaatii.

 

Ensin viedään osaaminen ja sitten viedään luottamus omaan tulevaisuuteen tarjoamalla lisää silpputöitä: lisää määräaikaisuuksia ilman perusteita, lisää irtisanomisia ja entistä heikompaa sosiaaliturvaa. Kaikki tämä osuu nimenomaan siihen sukupolveen, jonka sisällä huono-osaisuus on erityisen syvää.

 

Tämä osuu erityisesti nuoriin naisiin, joiden työmarkkina-asema on jo valmiiksi heikko. Me olemme jo valmiiksi pahassa palkkakuopassa. Työnantajat pelkäävät jo valmiiksi, että meistä tulee äitejä. Hallitus ei ole helpottanut tätä asetelmaa lainkaan: se ei ole tasannut vanhemmuuden kustannuksia tai uudistanut vanhempainvapaita.

 

Vaikka muuta haluaisi toivoa, Suomessa ei ole edelleenkään päästy eroon nuorten naisten syrjinnästä työmarkkinoilla. Nyt hallitus on antamassa työnantajille vielä lisää mahdollisuuksia kohdella nuoria naisia huonommin jonkun tekosyyn varjolla. Määräaikaisuuksien kohdalla ei tarvita enää edes tekosyitä. Ei tarvita mitään syitä.

 

En vain voi ymmärtää miksi kaikista mahdollisista ideoista hallitus valitsee juuri sen, joka sisältää ihan valtavia riskejä. Ei silpputöiden lisääminen auta niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia nuoria. Ei sitä pelkän peruskoulun varaan jäänyttä työtöntä nuorta paljoa lämmitä tieto siitä, että jos hän sattuisi töitä saamaan, ne voisivat lakata päivänä minä hyvänsä.

 

Aivan aluksi pitää varmistaa, että jokaisen nuoren osaaminen riittää työllistymiseen. Tänä päivänä se tarkoittaa ihan vähintään toisen asteen tutkintoa. Siksi Vihreät vaatii koulutusleikkausten perumista ja aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta. Nuoret ei kaipaa enää yhtään lisää silppua, leikkauksia ja heikennyksiä. Päinvastoin, me tarvitsemme turvaa, luottamusta tulevaisuuteen ja sitä osaamista, mitä tämän päivän nopeasti muuttuva työelämä vaatii.

Hallituksen mukaan yritystukileikkaukset ovat “mahdottomia” mutta koulutusleikkaukset “välttämättömiä”. Miksi?

Posted on

Moni on viime päivinä esittänyt faktana, että yritystuista nyt vain on vaikea tai suorastaan mahdotonta leikata. Ne ovat niin tärkeitä tukia, ettei yksikään puolue niistä oikeasti leikkaisi.

Tämä väittämä ei pidä paikkaansa. Kun Vihreät sanovat, että me leikkaisimme tehottomista ja ympäristölle haitallisista yritystuista 600 miljoonaa euroa, me olemme tosissamme. Me olemme ihan oikeasti sitä mieltä, että ne rahat olisi järkevämpää käyttää köyhyyden poistamiseen ja koulutukseen. Me olemme ihan oikeasti sitä mieltä, että esimerkiksi EU:n päästökauppaa vesittävät tuet ovat ilmastolle tuhoisia, ja sen takia ne on ajettava alas. Meidän vaihtoehtobudjettimme ovat jo vuosien ajan rakentuneet selkeälle linjalle, jossa tehottomia sekä haitallisia yritystukia karsitaan ja säästyvät rahat käytetään tutkimukseen, koulutukseen ja köyhyyden poistamiseen. Me olemme julkaisseet listan niistä tuista, joita me haluamme karsia.

On tietoista poliittista vallankäyttöä sanoa koulutuksesta ja köyhiltä leikkaamista “välttämättömäksi” ja yritystuista leikkaamista “mahdottomaksi”. Tämä väittämä ei siis ole absoluuttinen totuus vaan puhdasta politiikkaa.

Tämä väittämä pyrkii peittämään taakseen yritystukia suojaavien lobbarien toiminnan, jolle kokoomus ja keskusta raivaa jatkuvasti lisää tilaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kannattamattoman yritystoiminnan tukeminen nyt vain on heille tärkeämpää kuin koulutus tai eriarvoistumiseen puuttuminen.

Tilan raivaamista yrityslobbareille on muun muassa ottaa heidät mukaan yritystukien leikkaamista suunnittelevaan työryhmään ja kysyä heiltä heti aluksi, että millaisten tukien leikkaamisesta ei pitäisi edes keskustella. Näin hallituksen asettamassa työryhmässä todella toimittiin. Tämän jälkeen yritystukityöryhmä ei kokoustanut kertaakaan ilman, että lobbarit olivat paikalla. Ei kertaakaan.

Hallituspuolueiden valitsemalle menettelytavalle on vaihtoehtoja. Lobbarien sijaan ryhmään oltaisiin voitu ottaa tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Lobbareita oltaisiin voitu kuulla kerran tai kaksi sen sijaan, että he olivat mukana jokaikisessä kokouksessa.

Kokoomus ja keskusta eivät kuitenkaan halunneet toimia näin. Riippumattomien tutkijoiden mukaan ottaminen olisi lisännyt sitä riskiä, että työryhmä päätyy oikeasti leikkaamaan yritystuista. Tutkijat ovat nimittäin kohtuullisen yksimielisiä siitä, että melko iso osuus tämänhetkisistä yritystuista ei tuota yhteiskunnalle lisäarvoa. Mikäli aihe kiinnostaa, suosittelen esimerkiksi tähän tutkimustietoa referoivaan Taloussanomien artikkeliin tutustumista. Lobbarit otettiin mukaan, jotta kokoomusta ja keskustaa tukevien yrittäjien edun vastaisiin leikkauksiin ei päädyttäisi.

Yritystukityöryhmän epäonnistuminen ei siis johdu mistään luonnonlaeista. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että hallituspuolueet eivät halua purra kättä, joka ruokkii heitä. Yrityksillä on Suomessa paljon valtaa, ja hallituspuolueet eivät varsinaisesti halua tätä tilannetta muutta. Jos jotkin muut puolueet olisivat vallassa, yritystuista voitaisiin aivan hyvin leikata.

Tosin eilisen kyselytuntikeskustelun perusteella näyttää siltä, että myös esimerkiksi SDP pitää yritystukityöryhmän toimintaa hyvänä. Demarien ainoan puheenvuoron aiheesta piti Lauri Ihalainen, joka liittyi mukaan porvaripuolueiden kiittelyyn työryhmän työstä.

Pidän kuitenkin muutosta täysin mahdollisena. Todella harvan puolueen nuorisojärjestö kannattaa nykyisen laajuisia yritystukia. Esimerkiksi Kokoomusnuoret on suhtautunut yritystukiin todella kriittisesti. Neljän miljardin vuosittaiset yritystuet eivät siis ole kiveen hakattu fakta vaan poliittinen päätös, jota voidaan aivan hyvin muuttaa tulevina vuosina. Näin tullaan todellakin toimimaan, jos se on minusta ja muista vihreistä kiinni.

Seksi ilman suostumusta on raiskaus – miksi rikoslaki ei tunnista tätä?

Posted on

Tällä viikolla ryhmä yksityishenkilöitä, kansalaisjärjestöjä, nuorisojärjestöjä ja puolueita kertoi suunnittelevansa kampanjaa, jonka tavoitteena on määritellä raiskaus rikoslaissa suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sen uhan kautta. Työnimellä Suostumus2018 kulkeva kampanja suunnittelee kansalaisaloitetta lain muuttamiseksi.

#Metoo-, #dammenbrister- ja #memyös-kampanjat herättivät pitkään kaivattua keskustelua ihmisten itsemääräämisoikeudesta. Kampanjoista huolimatta Suomen lainsäädännössä on edelleen merkittäviä puutteita itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta. Tämä kampanja pyrkii korjaamaan yhden ilmeisimmistä puutteista.

Kun kerroin kampanjasta ensimmäistä kertaa tutuilleni, moni kysyi kuka tai ketkä vastustavat tällaista muutosta. Miksi meillä on rikoslaki, joka ei suojaa ihmisten itsemääräämisoikeutta?

Vastaus tuli heti seuraavana päivänä, kun oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi Suomen kuvalehdelle pitävänsä raiskauksen määrittelyä suostumuksen puutteen perusteella “elämälle vieraana”.

Minun mielestäni on elämälle vierasta ajatella, että seksi ilman suostumusta olisi jotenkin OK. Totta kai Suomen rikoslain pitää tunnistaa ihmisen itsemääräämisoikeus.

Lukuisissa kyselytutkimuksissa on käynyt ilmi, että suurin osa raiskauksen uhreista lamaantuu tai pelkää liikaa vastustellakseen voimakkaasti. Suomen tämänhetkinen rikoslaki on siis elämälle vieras, sillä lain määritelmä raiskaukselle nojaa vastusteluun, väkivaltaan ja uhkaan – ei suostumukseen. Laki sivuttaa täysin sen tosiasian, että seksi ilman suostumusta on raiskaus ja raiskaus on aina väkivaltaa – muusta väkivallasta riippumatta. Vaikka uhri sanoisi selkeästi “Ei, en halua”, kyseessä ei ole rikoslain mukaan raiskaus. Raiskaustuomioita on jätetty antamatta tilanteissa, joissa uhri esimerkiksi itkee teon aikana. Näitä surullisia esimerkkejä nykyisen lainsäädännön puutteista riittää.

Seksuaalista väkivaltaa kokeneet ovat tyypillisesti tyttöjä, naisia tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Me ansaitsemme rikoslain, joka ei ole elämälle vieras vaan ottaa meidän kokemuksemme vakavasti. Me ansaitsemme lain, joka suojaa itsemääräämisoikeuttamme ja kehollista koskemattomuuttamme. Me ansaitsemme yhteiskunnan, joka tukee uhreja syyllistämisen ja epäilyn sijaan. Aivan liian moni uhreista tajuaa vasta jälkikäteen, ettei heihin olisi saanut koskea ilman lupaa. Joillakin menee jopa vuosia tämän ymmärtämiseen. Aivan liian moni syyttää tapahtuneesta itseään.

Näin ei vain voi jatkua. Suostumuksen puute on kirjattava Suomen rikoslakiin raiskauksen kriteeriksi.

Tampere3-kiista ei ole sattumaa vaan viime vuosien virheiden looginen lopputulema

Posted on
Tampereen korkeakoulut yhdistävä Tampere3 on prosessi, johon pelkästään minulta on kulunut satoja työtunteja viime vuosien varrella niin ylioppilaskunnan koulutuspoliittisena vastaavana kuin Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä. Tätä projektia on tehty pitkään ja vaivaa säästelemättä. Miten ihmeessä ollaan päädytty näin pahaan konfliktitilanteeseen? Tähän kysymykseen pyrin tällä kirjoituksella vastaamaan.
 
On todella turhauttavaa, että samat demokratiaan, johtamiseen ja Suomen perustuslain noudattamiseen liittyvät ongelmat nousevat esiin kerta toisensa jälkeen. Vielä turhauttavampaa on, että opiskelijat ja henkilökunnan edustajat ovat tarjonneet näihin ongelmiin ratkaisuja vähintään vuodesta 2015. Minä olen kysellyt kerta toisensa jälkeen ammattikorkeakoulun hallituksessa toimiessani, että aiotaanko näihin ongelmiin puuttua ajoissa vai silloin, kun uuden yliopiston pitäisi oikeastaan olla jo kasassa.
 
Silloin kysymys oli retorinen. Oletin, että totta kai ongelmiin tajutaan tarttua ennen kuin on aivan liian myöhäistä. Sanat eivät riitä kertomaan kuinka surullista on tajuta olleensa aivan liian optimistinen ja väärässä.
 

Mitä prosessissa on sitten oikein tapahtunut ja mikä meni vikaan?

1. Avoimuuden, yhteistyön ja demokraattisuuden puute

 
Korkeakoulujen yhteistyöprosessi alkoi korkeakoulujen johdon – käytännössä silloisten rehtorien – päätöksestä syksyllä 2014. Päätös tuli yllätyksenä ainakin Tampereen yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Siitä asti ongelmat avoimuuden ja korkeakouluyhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien kanssa ovat olleet merkittäviä. Tämä on vaikeuttanut prosessia aivan turhaan: yhteistyön parhaat puolet kuten yhteinen opetus olisivat lähteneet käyntiin paljon jouhevammin, jos kaikilla korkeakouluyhteisöjen jäsenillä olisi ollut vahvempi rooli yhteistyön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.
 
Ylhäältäpäin johtaminen ei vain toimi – ei varsinkaan asiantuntijaorganisaatioissa.
 

2. Yhdistyminen valittiin tavoitteeksi liian nopeasti ja ilman kunnollista keskustelua.

 
Keväällä 2015 puhuttiin korkeakoulujen yhteistyön tiivistämisestä, kunnes yhtäkkiä jokaisen korkeakoulun hallitukselle vietiin päätösesitys, jossa puhuttiin korkeakoulujen yhdistämisestä. Toimin tuolloin Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa toisena koulutuspoliittisena vastaavana. Me ja Tampereen yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet yritimme muuttaa tätä päätöstä, sillä tuossa vaiheessa ei ollut vielä lainkaan selvää, että yhdistyminen olisi paras ratkaisu. Yhteistyötä voi nimittäin tehdä niin opetuksen kuin tutkimuksen saralla ilman, että organisaatioita pakotetaan yhteen.
 
Syksyllä 2015 selvisi, ettei täysi fuusio ole poliittisesti mahdollinen. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot erillään pitävä, kahden erillisen korkeakoululain takaama duaalimalli nauttii niin vahvaa kannatusta hallituspuolueiden keskuudessa, ettei Tampereelle myönnetty pilottilupaa toimia toisin kuin laki tällä hetkellä määrää. Tällöin Tampereella alettiin suuntautua kohti yhteistyön nykyistä paremmin mahdollistavaa konsernimallia, jossa yliopistot yhdistyisivät ja omistaisivat AMK:n.
 

3. Rahaa ja aikaa on alusta asti ollut liian vähän eikä kumpaakaan ole tullut lisää – päinvastoin.

 
Lienee sanomattakin selvää, että uudenlaisen konsernimallin ja yliopiston rakentaminen vaatii merkittävästi aikaa ja rahaa. Vuosi 2018 oli valmistumistavoitteena todella kunnianhimoinen eikä vuodella lykkääminen auttanut juurikaan. Tamperelaisten korkeakoulujen rahoitus ei varsinkaan maan hallituksen historiallisten koulutusleikkausten jälkeen meinannut riittää edes korkeakoulujen perustoimintojen pyörittämiseen.
 
Kritiikkiä uudistuksen äärimmäisen kiireellistä aikataulua kohtaan on esitetty oikeastaan keväästä 2015 asti. Silloin kiirettä perusteltiin tavoitteella saada Tampere3 mukaan hallitusohjelmaan rutistamalla ensimmäiset tavoitepaperit kasaan vain parissa kuukaudessa. Avoimuus ja huolellisuus kärsivät kiireestä jo heti prosessin alussa.
 
Suuria projekteja voidaan vetää läpi kiireellä ja pienellä budjetilla, mikäli kaikki projektiin osallistuvat ovat todella innoissaan ja pitävät projektia mielekkäänä. Näin ei todellakaan ollut tai edelleenkään ole Tampere3-prosessin kohdalla. Päinvastoin, perustelut tälle projektille ovat edelleen pitkälti hämärän peitossa. Korkeakoulujen yhdistymistä on puskettu eteenpäin vuodesta 2014 ilman, että korkeakoulujen johdon olisi missään vaiheessa tarvinnut kunnolla perustella mihin tätä kaikkea oikeastaan tarvitaan.
 
Ei siis mikään ihme, että monet henkilöstön edustajat ja opiskelijat kokevat, että prosessia pusketaan heidän ylitseen väkisin – ilman mitään kunnolla perusteltua syytä tai tavoitteita.
 

Miten tämä kaikki liittyy tilanteeseen vuonna 2018?

 
Edellä kuvatut ongelmat johtivat siihen, ettei riittävän perusteellista ja avointa keskustelua Tampere3-korkeakouluyhteisön johtamismallista tai hallinnollisista rakenteista ole oikeastaan käyty tähän päivään mennessä. Uuden yliopiston pitäisi kuitenkin aloittaa toimintansa alle vuoden kuluttua 1.1.2019. Erityisen paljon kiistaa on aiheuttanut säätiöyliopiston perustaminen, jota Tampereen yliopisto ei ole kannattanut missään vaiheessa. Nyt säätiöyliopistoa käytetään perusteena toimintatavoille, joita Tampereen yliopisto ei hyväksy.
 

Mikä säätiömallissa on sitten ongelmallista?

Kun hallintomallista vielä keskusteltiin, säätiöyliopistoa ajavat antoivat epämääräisiä lupauksia säätiöyliopistoille tyypillisten ongelmien kuten heikomman yliopistodemokratian korjaamisesta. Monet säätiöyliopiston ongelmista kun eivät perustu yliopistolakiin vaan käytäntöihin, joihin Suomen kahden aiemman säätiöyliopiston – Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston – kohdalla on päädytty enemmän poliittisista kuin lakiteknisistä syistä. Säätiöille tarvittiin pääomaa yksityistä sektoria edustavilta perustajilta, jolloin perustajille annettiin säätiön säännöissä ja yliopiston johtosäännössä enemmän valtaa kuin mitä yliopistolaki heille antaa. Vallan luovuttaminen yliopistoyhteisöltä säätiön perustajajäsenille eli käytännössä elinkeinoelämälle oli tuon ajan valinta, ei mikään lakitekninen pakko.
 
Toisin kuin oli puhetta vielä hallintomallista käytävän väännön aikana, säätiömalliin sisältyviä riskejä tai ongelmia ei korjattu Tampere3-prosessin aikana. Nyt ongelmat ilmenevät itse asiassa vielä pahempina kuin me vielä muutama vuosi sitten osasimme pelätä. Uuden yliopistosäätiön siirtymäkauden hallitus ei edusta yliopistoyhteisöjä yliopistolain ja Suomen perustuslain takaaman yliopiston itsehallinnon mukaisesti. Se edustaa säätiön perustajia. Hallitus puuhailee uuden rehtorin nimittämistä, vaikka siinä päätöksessä jos jossakin pitäisi kuulua yliopistoyhteisön ääni.
 
Kaiken huippu on hallituksen päätös valmistella uuden yliopiston toimintaa voimakkaasti määrittävä johtosääntö salassa jopa Tampereen yliopiston hallitukselta ja rehtorilta. Me olemme jo pitkään kyselleet koska johtosääntöä aletaan valmistella. Minä kyselin sen perään jo vuonna 2016. Kaikki nämä vuodet on vastattu, että ei vielä. Mitään ei ole vielä tekeillä eikä luonnosta ole. Näin meille kerrottiin viime perjantaihin asti.
 
Sitten perjantain ja lauantain välisenä yönä jostain tupsahti johtosäännön ensimmäinen versio. Se oli ensimmäinen merkki, että mitään versiota on ollut ylipäätään tekeillä. Kommenttiaikaa annettiin vain tähän päivään asti, ja johtosäännössä näkyvät samat lainvastaiset ja Tampereen yliopiston tahdon vastaiset ongelmat kuin mitä pelkäsimme.
 
On ilo nähdä, että tällä kertaa vääntämässä eivät ole vain henkilöstö ja opiskelijat, vaan myös vuonna 2016 rehtoriksi valittu Liisa Laakso ja yliopiston hallitus seisovat yhteisön tahdon takana – akateemisen vapauden, demokratian ja loppujen lopuksi Suomen perustuslain puolella. Se tuo valoa kaiken tämän keskelle.
 
Toivon todella, että Suomen perustuslaki ja demokratia voittavat. Ei tämä näin voi mennä. Minä en pääse huomenna marssimaan ulos Tampereen yliopistolta, mutta toivon, että mahdollisimman moni osallistuu mielenilmaukseen paremman yliopiston ja akateemisen vapauden puolesta.
Suomalaisen tieteen tulevaisuus ei kuulu yritysten määriteltäväksi. Se kuuluu meille kaikille.

Hallituksen rikotut lupaukset, leikkaukset ja huominen lakko

Posted on

Moni on kysellyt mitä iloa huomisesta lakosta ja mielenilmauksesta on. Mitä Suomen pysäyttämisellä on tarkoitus saavuttaa?

Olisi toki hienoa, jos hallitus pitäisi lupauksistaan kiinni ilman lakkoja ja mielenilmauksia. Näin ei kuitenkaan ole. Ensimmäinen suuri lupaus rikottiin heti hallituskauden alussa. Ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja jokainen hallituspuolueista lupasi olla leikkaamatta koulutuksesta – ja leikkasi sitten kuitenkin miltein miljardin. Pieniä kertapaikkauksia määrärahoihin tuli vasta lukuisten mielenilmausten ja vetoomusten jälkeen.
 
Hallitus lupasi myös olla leikkaamatta enää lisää työntekijöiltä tai työttömiltä, kun ammattiliitot suostuivat kilpailukykysopimukseen. On syytä muistaa, että kilpailukykysopimuksen leikkaukset osuivat kovaa etenkin julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla työskenteleviin, jo valmiiksi pienipalkkaisiin työntekijöihin. Pienituloisille hallituksen lupaus olla leikkaamatta enää lisää oli siis arvokas ja tarpeellinen.
 
Hallitukselle lupaus ei kuitenkaan ilmeisesti tarkoittanut mitään. Juuri äsken voimaan astunut aktiivimalli leikkaa tuhansien suomalaisten työttömyysturvaa. Yli 140,000 suomalaista on allekirjoittanut kansalaisaloitteen aktiivimallin kumoamiseksi. Aloite on tulossa eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina.
 
Menisikö aloite läpi ilman mielenilmauksia? Suostuisiko hallitus perumaan tämänkin huonon ideansa? Toivoisin, että voisin vastata kyllä. Valitettavasti uskoni hallituksen hyvään tahtoon ja lupauksiin on kuitenkin mennyt jo kauan aikaa sitten. Huominen mielenilmaus on tarpeen, sillä en usko minkään muun kääntävän hallituksen päätä.
 

Jos kaikesta huolimatta hallitus pysyy päätöksessään rikkoa lupauksensa ja leikata työttömiltä, ainakin huominen mielenilmaus osoittaa, että tuhannet suomalaiset eivät ole tähän päätökseen tyytyväisiä. Kenellekään ei jää epäselväksi, että hallitus on rikkonut lupauksensa. Hallitus ei pääse irti katteettomista lupauksistaan kuin koira veräjästä.

 
Toivottavasti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa suomalaiset muistavat, että vuosina 2015-2019 Kokoomus, Keskusta ja Siniset pettivät lupauksensa kerta toisensa jälkeen. He lupasivat olla leikkaamatta kerta toisensa jälkeen – ja leikkasivat silti.

 

En halua lainkaan vähätellä tämän lakon aiheuttamia ongelmia ihan tavallisille suomalaisille. Ymmärrän, että erityisesti joukkoliikenteen lakko on monelle vakava asia. Haluan kuitenkin nostaa esiin, ettei tähän lakkoon ole lähdetty kevyesti tai vailla perusteita vaan siksi, että hallitus rikkoi lupauksensa. Lisäksi on syytä muistaa, että lakko-oikeus on aivan keskeinen oikeus demokraattiselle ja vapaalle yhteiskunnalle. Oikeus mielenilmauksiin on ihmisoikeus, ja tästä periaatteesta toivon jokaisen ihmisoikeuksien puolustajan pitävän kiinni. Lakkojen kieltämisen tai lakko-oikeuden merkittävän rajoittamisen vaatiminen on ihmisoikeuksien ja demokratian perusperiaatteiden vastaista. Tätä nimenomaista lakkoa voi siis pitää typeränä, mutta lakko-oikeutta ei kannata sen takia ryhtyä poistamaan.

 

Lisätietoa huomisen liikenteestä löydät yllättävän tehokkaasti SAK:n nettisivuilta. Sivuille on koottu eri liikennöitsijöiden kuljetuksia, joista saattaa olla hyötyä huomenna mielenilmaukseen saapuville.

Natsit ovat PVL:n kokoa suurempi ongelma

Posted on
Syyskuussa 2016 Helsingin rautatieaseman eteen kokoontui ihmisiä ottamaan osaa Suomen vastarintaliikkeen tappaman Jimi Karttusen läheisten suruun.

Moni on viime päivinä ihmetellyt miksi natseista puhutaan niin paljon, vaikka varsinaisia kansallissosialisteja on Suomessa verrattain vähän. On ihan totta, että ongelma olisi paljon pienempi, jos äärioikeiston yhteiskunnallinen vaikutus jäisi oikeasti vain Pohjoismaisen vastarintaliikkeen muutaman sadan jäsenen piiriin. Tämä vaatisi sitä, ettei kukaan lähtisi mukaan natsien ajatteluun tai symppaisi heidän toimintaansa, vaan natsit ja heidän edustamansa rasismi tuomittaisiin Suomessa yksiselitteisesti. Näin ei kuitenkaan ole, jolloin natsien vaikutus näkyy Suomen yhteiskunnallisessa ilmapiirissä sekä poliittisessa päätöksenteossa niin paikallistasolla kuin eduskunnassa.


Annan konkreettisen esimerkin: minä istun Tampereen valtuustossa Terhi Kiemungin (ps.) kanssa. Kiemunki jäi vähän aikaa sitten kiinni toistuvasta MV-lehden kolumnistina toimimisesta. Tänä syksynä hän osallistui Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitukseen Tampereella. Sekä MV-lehti että PVL on todettu laittomaksi. Kiemunki on siis tukenut laitonta, selkeän rasistista ja demokratian vastaista toimintaa. Silti Kiemunki saa jatkaa täysin normaalisti Tampereen valtuustossa. Vihreät ja vasemmisto ovat jääneet todella yksin nostaessaan esiin, että meidän mielestämme MV-lehden ja PVL:n tukeminen ei ole hyväksyttävää toimintaa varsinkaan poliitikolta.

Mitä eduskuntaan tulee, perussuomalaisten nousu on nostanut politiikkaan ennennäkemättömän paljon kansanryhmää vastaan kiihottamisesta tuomittuja ja PVL:n (ent. SVL) kanssa läheistä yhteistyötä tehneitä kansanedustajia. James Hirvisaari toi eduskuntaan vieraakseen tunnetun uusnatsin Seppo Lehdon, joka heilasi eduskunnassa Hirvisaaren kuvatessa tilannetta. Olli Immonen järjesti vierailun Eugen Schaumanin haudalle SVL:n kanssa. Immonen ja perussuomalaisten lukuisat kansanryhmää vastaan kiihottamisesta tuomitut poliitikot ovat saaneet jatkaa politiikassa täysin normaalisti korkeintaan kevyen “harjaamisen” jälkeen. Jussi Halla-aho kohosi peräti europarlamenttiin ja hallituspuolueen puheenjohtajaksi. Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari kehui viime viikolla Helsingin Sanomissa Suomi ensin ja Rajat kiinni -liikettä tukevaa tuttuaan ja Suomen vastarintaliikkeen aloittamaa 612-kulkuetta

Natsien vaikutus ei siis jää vain PVL:n pienen porukan piiriin, sillä meillä on poliitikkoja, jotka tukevat PVL:ää ja sen poliittisia tavoitteita. Vastavuoroisesti natsit tukevat heitä ja heidän politiikkaansa etenkin sosiaalisen median ja internetin keskustelupalstojen välityksellä. Omien ehdokkaiden puolesta kampanjoimisen lisäksi tämä näkyy ihmisoikeuksia puolustaviin, etenkin naispuolisiin poliitikkoihin kohdistuvana vihapuheena, joka tähtää vaientamiseen, pelotteluun ja poliitikkojen viestintäkanavien tukkimiseen. Trollauksen ja vihapuheen lietsominen on keskeinen osa äärioikeiston strategiaa omien tavoitteidensa edistämiseksi ja vastustajien vaientamiseksi. Jos pitää vihapuhetta vakavana ongelmana, on syytä suhtautua vakavasti myös sitä lietsoviin poliittisiin toimijoihin.

Siksi natsismi ei ole vain sen muutaman sadan ihmisen ongelma, jotka kuuluvat Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen. Kyse on paljon suuremmasta ongelmasta. Kun kunnanvaltuustoissa tai eduskunnassa väännetään turvapaikanhakijoista, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai muista ihmisoikeusasioista, äärioikeiston symppaajat ovat mukana päättämässä miten tässä maassa toimitaan. He eivät todellakaan jää yksin näkemystensä kanssa, vaan varsin moni maltillisempi ihminen on valmis liittymään heidän mukaansa heikentämään Suomen ihmisoikeustilannetta. Tämä käy ilmi esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston paperittomien välttämätöntä terveydenhuoltoa käsitelleestä kokouksesta, jossa Halla-aho sai tukea niin kokoomuksen kuin kristillisdemokraattien riveistä.

Äärioikeisto liikuttaa niin kutsuttua Overtonin ikkunaa systemaattisesti rasistisempaan ja ihmisoikeuksia vähättelevään suuntaan. Toisin sanoen he tekevät järjestelmällisesti ihmisoikeuksien vastaisista tavoitteistaan yhä laajemman ihmisjoukon hyväksymiä, jolloin heidän linjansa etenevät poliittisen päätöksenteon kautta. Rasismista on tullut normaali osa suomalaista politiikkaa, mikä näkyy maahanmuuttopolitiikan kiristymisenä ja pikemminkin heikentyvänä kuin kehittyvänä ihmisoikeustilanteena. Tuore EU-raportti toteaa Suomen olevan yksi Euroopan rasistisimmista maista. Samaan aikaan Suomi on hylännyt ennätyksellisen paljon YK:n ihmisoikeussuosituksia: 153 suosituksesta hallitus hylkäsi peräti 33.* Viime kerralla Suomi sai 78 suositusta, joista se hylkäsi vain viisi.

Rasismin pitäisi vähentyä, ei lisääntyä; ihmisoikeustilanteen pitäisi parantua, ei heikentyä. Natsien pitäisi jäädä yksin ajatustensa kanssa. Tämä ei kuitenkaan toteudu Suomessa tällä hetkellä. Siksi tilanteesta on syytä olla todella huolissaan.

 

* Raporttiluonnoksessa oltiin hylkäämässä 37 suositusta. Lopullinen luku laski 33 suosituksen hylkäämiseen. Vastaustekstejä ei kuitenkaan muutettu eikä hallitus lisännyt uusia toimenpiteitä hyväksyttyjen suositusten täyttämiseksi. Muutenkin ihmisoikeusjärjestöt pitävät vastauksia ylimalkaisina ja ihmisoikeusongelmia vähättelevinä.

10 ajatusta itsenäisyyspäivästä, alpakoista ja antifasismista

Posted on
Viime päivinä on keskusteltu paljon itsenäisyyspäivästä, alpakoista ja antifasismista. Keskustelu saa jatkuvasti uusia puolia ja menee yhä vaikeammaksi seurata. Siksi kiteytin ajatukseni 10 kohdan listaksi.
1. Aloitetaan aivan alusta eli natsismin historiallisesta kontekstista. Toisen maailmansodan aikaan natsit toteuttivat 6-7 miljoonan juutalaisen kansanmurhan ja tappoivat tämän lisäksi satoja tuhansia muiden vähemmistöjen edustajia. Tämän päivän natsit ihailevat viime vuosisadan natseja. Vielä olennaisempaa on, että etniset puhdistukset ja muu äärimmäinen väkivalta kuuluu myös 2010-luvun kansallissosialistin keinovalikoimaan. Jälkimmäinen käy ilmi esimerkiksi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen omilta nettisivuilta.
 
2. Natsit vastustavat yleisiä ja yhtäläisiä ihmisoikeuksia tarvittaessa väkivaltaisesti. Siksi he ovat eri asia kuin mikään poliittinen liike, jonka ytimessä ei ole ihmisoikeuksien vastustaminen muun muassa rasismin, fasismin, homofobian ja totalitarismin muodossa. Siksi monet kansainväliset ihmisoikeussopimukset vaativat allekirjoittajamailtaan kansallisossialismiin ja rasismiin puuttumista.
 
3. 612-kulkue sai alkunsa, kun Suomen vastarintaliike halusi järjestää 612-soihtukulkueen yhdistääkseen suomalaisen äärioikeiston yhteen tapahtumaan ja yhteen liikkeeseen. Tämäkin käy ilmi PVL:n nettisivuilta. Myös Suomen vastarintaliikkeen perustajiin kuuluva, sittemmin liikkeestä eronnut Esa Holappa on kertonut toistuvasti tapahtuman äärioikeistolaisesta luonteesta esimerkiksi Ylen laajassa jutussa SVL:n toiminnasta:
 
“Järjestö [SVL] kuitenkin työskentelee määrätietoisesti yhdistääkseen Suomen äärioikeistolaiset, nationalistiset ja rasistiset ryhmittymät. Yksi esimerkki tästä on itsenäisyyspäivänä pidettävä kansallismielinen soihtukulkue 612. Holapan mukaan SVL oli aloitteellinen soihtukulkueen järjestämisessä ja ensimmäisessä kulkueessa SVL:n aktivistit toimivat järjestysmiehinä.
 
SVL-aktivistit myös loivat ja ylläpitivät tapahtuman nettisivua. Lähes kaikki jäsenet ja tukijäsenet osallistuivat kulkueeseen, mutta matalalla profiililla. Pitkän tähtäimen suunnitelmana oli, että SVL:stä tulisi koko suomalaisen äärioikeiston näkymätön kattojärjestö. Holappa sanoo, ettei liike halunnut karkottaa mahdollisia osallistujia sillä, että Suomen Vastarintaliike toimisi avoimesti järjestäjänä. Siksi virallinen versio oli, että soihtukulkue on epäpoliittinen tapahtuma.”
 
 
4. Tiivistetysti: Natsit ovat yksi ihmiskunnan suurimmista virheistä ja 612 on natsien aloittama marssi.
 
5. Äkkiä voisi siis luulla, että 612-kulkueen vastustaminen on aika korkealla jokaisen ihmisoikeuksien puolustajan prioriteettilistalla – suorastaan korkeamalla kuin yhdenkään lastentapahtuman järjestäjän motiivien pohtiminen.
 
6. Oli miten oli, on aika hyvä asia, jos joku onnistuu
a) tuomaan esiin 612-kulkueen todellisen luonteen
b) yhdistämään laajan joukon ihmisiä vastustamaan natseja
c) järjestämään kivan lastentapahtuman 5000 osallistujalle
 
7. Tietysti olisi voinut myöntää avoimesti, että osa järjestäjistä tiesi 612-kulkueen kulkevan Töölöntorin ohi. Tämä on kuitenkin pikkumoka suhteessa lastentapahtuman suuriin onnistumisiin ja etenkin siihen isoon virheeseen, että natsien annetaan marssia Suomessa keskellä kirkasta päivää.
 
8. Natsien puolustajat hyödyntävät tätä pikkumokaa pyrkiessään lokaamaan ihmisoikeuksien puolustajat jotenkin moraalittomaksi porukaksi. Tällä viedään huomiota pois siitä kaikista isoimmasta ongelmasta: natseista, jotka pyrkivät korvaamaan demokraattisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan hyvinvointivaltion totalitaristisella, rasistisella ja väkivaltaisella, täysin valkoisella diktatuurilla.
 
9. On hyvä pitää katse isossa kuvassa ja asettua selkeästi ihmisoikeuksien puolelle, vaikka myös ihmisoikeuksien puolustajat tekevät välillä virheitä. Virhe se on pienikin virhe, mutta olisi ihan kiva päästä jossain vaiheessa puhumaan siitä miksi natsit saavat marssia Suomen kaduilla vuonna 2017.
 
10. Jos et halua edistää natsien tavoitteita, ei kannata puolustella natseja tai marssia heidän kanssaan. Jos tästä huolimatta marssii natsien kanssa, ei kannata loukkaantua, kun joku kysyy miksi osallistuit natsien marssille.
 
BONUSHUOMIO: Jos joku osallistuu 612-kulkueeseen tietämättä tapahtuman tavoitteista, se ei riitä tekemään tyhjäksi tapahtuman äärioikeistolaisia tavoitteita. 612 on natsien perustama kulkue, joka tavoittelee äärioikeistolaisen ideologian ja rasismin normalisoimista – tiesivät osallistujat tästä tai eivät.

612-kulkue perustettiin äärioikeiston marssiksi. Jos se ei riitä syyksi vastustaa kulkuetta, niin mikä sitten?

Posted on
Viime päivinä on keskusteltu paljon 612-kulkueesta. Jotta totuus ei unohtuisi, lienee syytä vilkaista mitä kulkueen aloittanut Pohjoismainen vastarintaliike kertoo tapahtumasta omilla nettisivuillaan.

Kuten yllä olevasta ruutukaappauksesta käy ilmi, PVL:n sivuilla kuvataan 612-kulkueen historiaa muun muassa näin:

“2014 kansallissosialistit ja muut radikaalit kansallismieliset päättivät jalkautua Helsingin kaduille 612-kulkueen nimissä.”

Jos natsi sanoo itse olevansa natsi ja järjestävänsä äärioikeistolle marsseja, mistä ihmeestä kumpuaa tarve väittää vastaan? Tätä minun on todella vaikea käsittää.

En voi myöskään käsittää miksi niin moni haluaa häivyttää 612-kulkueen luonnetta ja historiaa. Suomen vastarintaliikkeen perustajiin kuuluva, sittemmin liikkeestä eronnut Esa Holappa on kertonut toistuvasti tapahtuman äärioikeistolaisesta luonteesta. Miksi häntä ei uskota tai kuunnella?

Holappa kertoo muun muassa Ylen laajassa artikkelissa, että SVL halusi järjestää 612-soihtukulkueen yhdistääkseen suomalaisen äärioikeiston yhteen tapahtumaan ja yhteen liikkeeseen. Tavoitteena oli alusta asti häivyttää 612-kulkueen äärioikeistolaista luonnetta, jolloin mukaan saataisiin enemmän osallistujia. Tällainen tuhansien osallistujien kulkue edistäisi Suomen vastarintaliikkeen ja äärioikeiston poliittisen ideologian – ihmisoikeuksien vastustamisen, rasismin ja kansallissosialismin – leviämistä ja normalisoitumista suomalaisessa yhteiskunnassa tehokkaammin kuin pienen porukan avoimen äärioikeistolainen marssi. Ajatus on sinänsä looginen: jos natsit nähdään osana tuhansien ihmisten “kansallismielistä” rintamaa, pyrkimykset puuttua heidän toimintaansa vaikuttavat kohtuuttomilta.

On todella surullista nähdä kuinka moni toimii juuri niin kuin natsit toivovat heidän toimivan – vahingossa vai tarkoituksella. Sen sijaan rohkaisevaa on huomata kuinka moni media on tänä vuonna kutsunut 612-kulkuetta totuudenmukaisesti äärioikeiston marssiksi.

Jos joku osallistuu 612-kulkueeseen tietämättä tapahtuman tavoitteista, se ei riitä tekemään tyhjäksi tapahtuman äärioikeistolaisia tavoitteita. Päinvastoin, tässä tapauksessa juuri nuo tietämättömät osallistujat ovat todella tärkeitä natsien tavoitteiden onnistumisen kannalta. 612 on natsien perustama kulkue, joka tavoittelee äärioikeistolaisen ideologian ja rasismin normalisoimista – tiesivät osallistujat tästä tai eivät. 612 on natsien mielenosoitus, vaikka mukaan liittyisi kuinka monta tapahtuman historiasta ja tavoitteista tietämätöntä osallistujaa.

Jos ei halua tukea natseja, ei kannata marssia natsien järjestämässä kulkueessa. Jos pohtii kannattaako natseja tukea, voi aivan aluksi palata mielessään alakoulun historiantunneille ja vietää hiljainen hetki esimerkiksi holokaustin muistelun parissa. Jos et kannata etnisiä puhdistuksia, ei kannata tukea natseja.

Edustajistovaalit – mitä väliä?

Posted on

Tampereen yliopiston opiskelijat valitsevat seuraavien viikkojen aikana keskuudestaan yliopiston viimeisen edustajiston. 30.10.-3.11. pääsee äänestämään ennakkoon, ja varsinaiset vaalit ovat heti seuraavalla viikolla 7.-8.11.

 

Edustajistovaalit ovat se juttu, jonka kautta minä aikoinaan kiinnostuin politiikasta. Halusin vaikuttaa yliopiston toimintaan, ja kun vaalien jälkeen minua pyydettiin keskustelemaan opiskelijapolitiikasta Vihreiden nuorten valtakunnalliseen tapahtumaan, lähdin mieluusti mukaan. Sillä tiellä olen edelleen.

Mitä enemmän olen politiikkaa tehnyt, sitä mielekkäämmältä tuntuu olla mukana edustajistotoiminnassa. 40-henkisen edustajiston kokouksissa nähdään nimittäin timanttisempaa argumentaatiota ja asiallisempaa keskustelua kuin oikeastaan missään muualla. Meillä ei homoja soimata tai selosteta delfiinien silittelystä ja ratikalla päivät pitkät ajelevista työttömistä – mitenkään muita kansanvallan kehtoja väheksymättä.

Loistokkuudestaan huolimatta edustajiston toiminta on opiskelijoillekin hieman hämärän peitossa. Siksi vastaan tässä postauksessa edustajistovaalien kolmeen tärkeimpään kysymykseen.

1. Mikä edustajisto on?

Edustajisto päättää ylioppilaskunnan asioista – edunvalvonnan linjoista, järjestötoiminnasta ja poliittisista kannanotoista. Kyseessä on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, eli vähän sama asia ylioppilaskunnalle kuin mitä eduskunta on Suomelle. Yliopistolaki takaa opiskelijoille suhteellisen paljon vaikutusvaltaa yliopiston sisäisiin asioihin, joten ei ole mitenkään yhdentekevää keitä edustajistossa istuu. Lisää edustajistosta voi lukea vaikkapa Tamyn sivuilla.

 

2. Miksi kutsut edustajistotoimintaa politiikaksi? Eikö edustajisto voitaisi pitää politiikasta vapaana alueena?

Edustajisto päättää ylioppilaskunnan satojen tuhansien eurojen budjetista, toimintasuunnitelmasta ja vuosittain valittavan, kokopäiväisesti työskentelevän hallituksen kokoonpanosta. Edustajiston toiminta on siis politiikkaa: 40 hengen keskustelua ja päätöksentekoa, jolla yritetään kehittää yliopistoa ja yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan. Millaiset ovat yliopiston pääsykokeet – vai onko niitä jatkossa ollenkaan? Millaisia kursseja kuuluu tutkintoon? Kuinka paljon yhteistyötä yliopisto tekee paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa? Muun muassa näistä asioista päättää yliopisto, eikä näistä asioista saa päättää opiskelijoita kuulematta.

Edustajisto myös päättää millaista edunvalvontaa ja politiikkaa ylioppilaskunta ja sitä kautta kaikkia yliopisto-opiskelijoita edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto tekevät. Annan esimerkin: kun minä olin Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2015, teimme Koulutuslupaus-kampanjaa.

Kaikki varmasti tietävät miten kampanjassa kävi: Kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset pettivät lupauksensa ja leikkasivat sekä koulutuksesta että opiskelijoilta. Siitä huolimatta on hyvä, että kampanja tehtiin näyttävästi eikä vaalienkaan jälkeen oltu hiljaa. Opiskelijat olisivat voineet valita toisinkin, ja osa halusikin olla hiljaa petetyistä lupauksista.

Minä en, koska mielestäni ei pidä luvata sellaista, mitä ei aio tai pysty pitämään. Ei ole OK väittää äänestäjilleen yhtä ja tehdä vaalien jälkeen aivan päinvastaista politiikkaa. Tämän hallituskauden petettyjä lupauksia on syytä pitää esillä, jotta seuraavissa vaaleissa ihmiset osaavat valita toisin. Puolueiden suhtautumisessa koulutukseen on eroja eikä opiskelijaliikkeen tarvitse olla hiljaa näistä eroista.

Koulutuslupaus

 

3. Mistä tietää ketä kannattaa äänestää?

Edustajisto valitaan samantapaisella vaalitavalla kuin eduskunta tai kunnanvaltuusto. Toisin sanoen ääni menee ensisijaisesti kokonaiselle ryhmälle tai listalle, ja tuon listan eniten ääniä saaneet pääsevät läpi. Siksi äänestyspäätös kannattaa tehdä listan tavoitteisiin ja periaatteisiin perustuen: vaikka oma ehdokkaasi ei pääsisikään läpi, äänesi on silti hyödyttänyt hänen kanssaan samanmielistä ehdokasta.

Vihreän listan yhteiset tavoitteet löytyvät vaaliohjelmasta, jota kaikki ehdokkaat ovat olleet mukana laatimassa ja jota he ovat sitoutuneet edistämään. Näin äänestäjä tietää, että äänestämällä Vihreää listaa hän ei vahingossakaan edesauta konservatiivisen tai ympäristöasioista välinpitämättömän ehdokkaan läpipääsyä.

 

BONUSKYSYMYS: Koska pääsee Vihreän listan vaalibileisiin?

Hyvä kysymys! Meillä on yhteiset vaalibileet Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston ja demariopiskelijoiden kanssa, ja niihin kannattaa ehdottomasti tulla mukaan. Bileet järjestetään keskiviikkona 1.11.2017 Telakalla kello 20.30 eteenpäin. Luvassa on niin vaalikeskustelua kuin tutustumista ja ennen kaikkea juhlimista. Lue lisää bileistä ja ilmoittaudu mukaan Facebookissa.

Hallituksen asumistuen leikkaukset osuvat etenkin opiskelijoihin – taas

Posted on
Kuva: Olli Kärkkäinen / Helsingin sanomat

Hallitus on leikannut opiskelijoilta kaikista eniten. Silti kokoomus, keskusta ja siniset päättivät tänään leikata opiskelijoilta ja muilta pienituloisilta vielä lisää. Hallitus tuo eduskuntaan esityksen, joka leikkaa kaikista pienimmissä asunnoissa asuvien asumistuesta jopa 20 prosenttia. Leikkaus osuu kimppakämpissä ja alle 20 neliön yksiöissä asuviin.

Hallitus siis rankaisee juuri niitä ihmisiä, jotka asuvat mahdollisimman halvalla ja ahtaasti säästääkseen rahaa. Nämä ihmiset ovat valinnallaan säästäneet myös valtion rahaa – onhan asumistuki sidottu vuokran tasoon. Käytännössä hallitus kannustaa kaikkia muuttamaan keskimäärin kimppakämppiä ja pikkuasuntoja kalliimpiin yli 20 neliön yksiöihin, joiden vuokra on korkeampi ja joihin maksetaan siten enemmän asumistukea.

Tämän lisäksi asumistuesta leikkaaminen näkyy todennäköisesti toimeentulotukimenojen kasvuna – ihmisille kun on perustuslain mukaan taattava tietty minimitoimeentulon taso, jolloin yhdestä kohdasta leikkaaminen nostaa kustannuksia toisaalla.

Pienissä asunnoissa asuvien tukien leikkaaminen ei siis todennäköisesti säästä rahaa. Sen sijaan se tuo mukanaan merkittäviä haittoja. Leikkaus osuu juuri kaikista halvimmalla asuviin pienituloisiin ja vähentää mahdollisuuksia yhteisölliseen asumiseen. Todennäköisesti yksiössä asumiseen kannustava päätös myös pahentaa suurten paikkakuntien yksiöpulaa, mikä taas nostaa yksiöiden vuokria ennestään.

Tämä asumistukileikkaus on osa hallituksen laajempaa eriarvoistavaa ja etenkin opiskelijoita kurittavaa linjaa: Valtiovarainministeriön tuoreen selvityksen mukaan hallituksen politiikka kasvattaa tuloeroja leikkaamalla köyhiltä ja keventämällä hyvätuloisten veroja.

Eriarvoisuus siis kiihtyy ja menot kasvavat. Kukaan ei voita. En suoraan sanottuna ymmärrä miksi hallitus tekee näin yksiselitteisen huonoa politiikkaa.