Iiris Suomela

Olen Iiris Suomela, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tampereelta. 

Olen mukana politiikassa, koska en ole valmis jättämään lapselleni huonompaa maailmaa kuin mihin itse synnyin. Erityisesti tänä aikana tarvitaan vastavoima taantumukselle. Ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen on pysäytettävä nyt, jotta kenenkään ei tarvitse kärsiä menneiden sukupolvien virheistä. Olemme tehneet paljon näiden tavoitteiden eteen viime vuosina niin eduskunnassa kuin Tampereen kaupunginvaltuustossa. Vähintään yhtä paljon työtä on kuitenkin vielä tekemättä.

Tehdään Tampereesta ja Suomesta ilmastotoimien edelläkävijä! 70% maailman päästöistä syntyy kaupungeissa. Siksi kaupungeilla on keskeinen rooli ilmastokriisin torjunnassa. Panostetaan pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen sekä ekologisesti kestävään kaupunkisuunnitteluun. Tuodaan lisää kasvisruokaa kouluihin ja käännetään energiantuotannon päästöt laskuun.

Panostetaan koulutukseen kaikilla asteilla! Pidetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot riittävän pieninä ja varmistetaan jokaiselle tarvittava apu ja tuki. Vahvistetaan syrjinnän vastaista työtä opetuksessa. Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuu.

Tehdään rohkeasti feminististä politiikkaa! Nostetaan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen politiikan keskiöön. Vahvistetaan lähisuhdeväkivallan vastaista työtä. Laajennetaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.