Olen Iiris Suomela, Vihreiden puheenjohtajan sijainen, kansanedustaja, toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja 1-vuotiaan lapsen äiti Tampereelta. 

Olen mukana politiikassa, koska en ole valmis jättämään lapselleni huonompaa maailmaa kuin mihin itse synnyin. Meidän on torjuttava ilmastokriisiä ja eriarvoisuutta samanaikaisesti. Tämä vaatii hyvinvointivaltion vahvistamista ja kehittämistä. Juuri tästä on kyse aluevaaleissa. Nyt tehdään ratkaisevia päätöksiä hyvinvointivaltion suunnasta: sairaaloista, neuvoloista, mielenterveyspalveluista, lastensuojelusta, pelastustoimesta ja hoivakodeista, eli juuri niistä palveluista, jotka auttavat meitä, kun apua tarvitsemme.

Olen kotoisin Hervannasta, mutta olen asunut yhteensä 7 vuotta ulkomailla. Pidän ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämistä yhtenä politiikan tärkeimmistä tavoitteista. Aluevaaleissa onkin varmistettava, että jokainen saa oikean avun oikeaan aikaan yhdenvertaisesti tuloista, taustasta tai postinumerosta riippumatta.

Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien hoidon lisäksi tarvitaan panostuksia ennaltaehkäisevään työhön. Tämä on yksi tehokkaimmista tavoista kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Kun apua saa ajoissa, ongelmat eivät pääse pahenemaan, mikä on niin ihmisten kuin julkisen talouden etu. Esimerkiksi maksuttomalla ehkäisyllä nuorille vähennetään ei-toivottuja raskauksia ja seksitauteja. 

Hyvinvointivaltion kehittäminen ei onnistu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Siksi poliitikkojen on tehtävä osansa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulan ja muiden haasteiden korjaamiseksi. Niin palkkauksen kuin toiminnan kehittäminen vaatii ratkaisukeskeisyyttä ja rahoitusta, jonka turvaaminen on poliitikkojen tehtävä.

Näin kehittäisin palveluita Pirkanmaalla:

Oikea apu oikeaan aikaan! Varhainen apu ja tuki ehkäisevät ongelmien pahenemista. Siksi on myös taloudellisesti järkevää varmistaa, että jokainen saa tarvitsemansa avun helposti ja nopeasti. Osa ihmisistä kaipaa parempia digipalveluita, joiden avulla apu tulee kotiin asti – toiset taas tarvitsevat helpommin saavutettavia lähipalveluita. Kehitetään siis sekä digi- että lähipalveluita. Parannetaan palveluiden saavutettavuutta liikkuvilla palveluilla, kuten esimerkiksi neuvolan kotikäyntien ja pop up -rokotuspisteiden kohdalla on tehty.

Pysäytetään mielenterveyden kriisi! Jo nyt mielenterveysongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen. Näin ei voi jatkua: tämä kriisi on pysäytettävä. Panostetaan oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä muuhun matalan kynnyksen tukeen. Toteutetaan terapiatakuu ja panostetaan psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, jotta jokainen saa tarvitsemansa avun ajoissa.

Nostetaan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen Pirkanmaan kärkitavoitteeksi! Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi politiikan tärkeimmistä tavoitteista. Aluevaaleissa onkin varmistettava, että jokainen saa oikean avun oikeaan aikaan yhdenvertaisesti tuloista, taustasta tai postinumerosta riippumatta. Vahvistetaan seksuaali- ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä sekä päihdepalveluita. Tarjotaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Tehostetaan yhdenvertaisuustyötä mm. täydennyskoulutusten ja muun osaamisen vahvistamisen kautta.