Olen Iiris Suomela, kolmannen vuoden sosiaalitieteiden opiskelija, edaattori ja Tamyn hallituksen jäsen. Ensi vuonna haluan jatkaa Tamyssa puheenjohtajana.

Tärkeimmät vahvuuteni ovat yhteistyökykyisyys, vahvat verkostot, laaja Tamy-kokemus sekä monipuolinen edunvalvonta-asiantuntemus. Olen kuunteleva ja ymmärtäväinen mutta määrätietoinen johtaja. Osaan ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja mielipiteet sekä edistää Tamyn tavoitteita tehokkaasti ja määrätietoisesti yliopistolla, Tampereella ja valtakunnallisella tasolla.

Opiskelijoiden edunvalvonnan kannalta ensi vuodesta tulee hyvin intensiivinen. Moni hallitusvuoteni aikana vastuullani ollut iso muutosprosessi kiihtyy ennestään. Muun muassa Tampere3 sekä lukukausimaksut ja koulutusleikkaukset vaativat kokenutta ja osaavaa otetta sekä vahvat verkostot, jotta opiskelijoiden ääni tulee kunnolla kuulluksi.

Hallitusvuoteni aikana olen rakentanut vahvat suhteet yliopiston henkilökuntaan, muihin ylioppilaskuntiin ja Suomen ylioppilaskuntien liittoon, joka vastaa opiskelijoiden kansallisesta edunvalvonnasta. Pesti TAMK:n hallituksessa on taas auttanut Tampere3-prosessin kannalta relevanttien kontaktien luomisessa. Tampereen kaupungin ja valtakunnan tason päättäjiä tunnen taas poliittisen kokemukseni ansiosta. Ymmärrän, miten opiskelijoita koskeva päätöksenteko toimii ja osaan vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

Tamyn kehittämisessä on tärkeää panostaa avoimuuteen ja opiskelijoiden tavoittamiseen. Viestintä ja osallistaminen eivät saa hukkua toimiston arjen kiireisiin, vaan ne on nostettava yhä keskeisemmäksi osaksi Tamyn toimintaa. Tämä vaatii osaavaa henkilöstöjohtamista ja organisaation rakenteiden uudistamista, jossa minun Tamy-kokemukseni tulee tarpeeseen. Olen toiminut edustajistossa, valiokunnissa ja ainejärjestössäni, ja uskon jokaisella näistä olevan valtavasti potentiaalia opiskelijoiden tavoittamisen ja toiminnan kehittämisen suhteen.

Tamyn puheenjohtajana olisin kuunteleva johtaja ja rohkea edunvalvoja. Antaisin tehtävälle kaikkeni, loisin hyvää ja rakentavaa keskusteluilmapiiriä ja kehittäisin Tamya rohkeasti opiskelijoiden toiveiden mukaan – yhä yhteisöllisemmäksi, avoimemmaksi ja paremmaksi edunvalvojaksi.

facebooktwitterreddit