Skip to content

Iiris Suomela

Jos tahtoo vihreää politiikkaa, kannattaa äänestää Vihreitä

Ilman Vihreitä uutta ilmastolakia tai luonnonsuojelulakia ei olisi. Panostukset koulutukseen olisivat jääneet pienemmiksi. Suostumuksen puutteeseen perustuva seksuaalirikoslain uudistus olisi saattanut jäädä tekemättä.

Sanon suoraan: jos tahtoo vihreää politiikkaa, kannattaa äänestää Vihreitä. Se on ainoa tapa varmistaa, että vihreä politiikka etenee.

Mitään saavutuksia ei tietenkään saada aikaan yksin vaan yhdessä muiden puolueiden kanssa. Jokaisella puolueella on kuitenkin oma kädenjälkensä: kärkitavoitteet, jotka asetetaan etusijalle ja joita edistetään aina ja kaikkialla.

Vihreille nämä tavoitteet ovat ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen sekä ihmisoikeuksien, koulutuksen ja tasa-arvon puolustaminen. Muutkin puolueet ovat onneksi heränneet puolustamaan ilmastoa ja luontoa, mutta millekään muulle puolueelle nämä asiat eivät ole se kirkkaasti tärkein asia – toiseksi tai kolmanneksi tärkein asia kyllä, mutta ei se tärkein.

Ilman vihreitä ei synny sellaista hallitusta, joka tekisi riittävästi päästöjen vähentämiseksi, hiilinielujen vahvistamiseksi ja luontokadon torjumiseksi. Mitä enemmän ääniä me saamme vaaleissa, sitä enemmän valtaa meillä on varmistaa, että ensi kauden ilmastopolitiikka on uskottavaa.

Samaa voi sanoa myös ihmisoikeuksien, antirasismin ja feminismin osalta. Mm. saamelaiskäräjälaki ja translain laajennus nuoriin jäävät herkästi tekemättä, jos riittävän moni kansanedustaja ei ota asiakseen puolustaa ihmisoikeuksia.

Ilmasto, luonto ja ihmisoikeudet eivät toki ole kaikkien äänestäjien ykkösasia. Tällöin on tietysti fiksua äänestää itselle sopivinta puoluetta.

Silloin ollaan kuitenkin vaarallisilla vesillä, kun yritetään ennakoida vaalitulosta ja äänestää ennustusten eikä omien arvojen mukaan.

Siksi kannattaa äänestää omien arvojen mukaan. Vihreitä arvoja kannattavan kannattaa äänestää vihreitä; muita arvoja kannattavien taas muita puolueita. Hyvänä apuna puolueen ja ehdokkaan valintaan toimivat vaalikoneet. Jos on mitään kysyttävää, niin todella mielelläni vastaan kysymyksiin ja autan sopivan vihreän ehdokkaan löytämisessä!