Skip to content

Iiris Suomela

Hallituksen mukaan yritystukileikkaukset ovat “mahdottomia” mutta koulutusleikkaukset “välttämättömiä”. Miksi?

Moni on viime päivinä esittänyt faktana, että yritystuista nyt vain on vaikea tai suorastaan mahdotonta leikata. Ne ovat niin tärkeitä tukia, ettei yksikään puolue niistä oikeasti leikkaisi.

Tämä väittämä ei pidä paikkaansa. Kun Vihreät sanovat, että me leikkaisimme tehottomista ja ympäristölle haitallisista yritystuista 600 miljoonaa euroa, me olemme tosissamme. Me olemme ihan oikeasti sitä mieltä, että ne rahat olisi järkevämpää käyttää köyhyyden poistamiseen ja koulutukseen. Me olemme ihan oikeasti sitä mieltä, että esimerkiksi EU:n päästökauppaa vesittävät tuet ovat ilmastolle tuhoisia, ja sen takia ne on ajettava alas. Meidän vaihtoehtobudjettimme ovat jo vuosien ajan rakentuneet selkeälle linjalle, jossa tehottomia sekä haitallisia yritystukia karsitaan ja säästyvät rahat käytetään tutkimukseen, koulutukseen ja köyhyyden poistamiseen. Me olemme julkaisseet listan niistä tuista, joita me haluamme karsia.

On tietoista poliittista vallankäyttöä sanoa koulutuksesta ja köyhiltä leikkaamista “välttämättömäksi” ja yritystuista leikkaamista “mahdottomaksi”. Tämä väittämä ei siis ole absoluuttinen totuus vaan puhdasta politiikkaa.

Tämä väittämä pyrkii peittämään taakseen yritystukia suojaavien lobbarien toiminnan, jolle kokoomus ja keskusta raivaa jatkuvasti lisää tilaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kannattamattoman yritystoiminnan tukeminen nyt vain on heille tärkeämpää kuin koulutus tai eriarvoistumiseen puuttuminen.

Tilan raivaamista yrityslobbareille on muun muassa ottaa heidät mukaan yritystukien leikkaamista suunnittelevaan työryhmään ja kysyä heiltä heti aluksi, että millaisten tukien leikkaamisesta ei pitäisi edes keskustella. Näin hallituksen asettamassa työryhmässä todella toimittiin. Tämän jälkeen yritystukityöryhmä ei kokoustanut kertaakaan ilman, että lobbarit olivat paikalla. Ei kertaakaan.

Hallituspuolueiden valitsemalle menettelytavalle on vaihtoehtoja. Lobbarien sijaan ryhmään oltaisiin voitu ottaa tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Lobbareita oltaisiin voitu kuulla kerran tai kaksi sen sijaan, että he olivat mukana jokaikisessä kokouksessa.

Kokoomus ja keskusta eivät kuitenkaan halunneet toimia näin. Riippumattomien tutkijoiden mukaan ottaminen olisi lisännyt sitä riskiä, että työryhmä päätyy oikeasti leikkaamaan yritystuista. Tutkijat ovat nimittäin kohtuullisen yksimielisiä siitä, että melko iso osuus tämänhetkisistä yritystuista ei tuota yhteiskunnalle lisäarvoa. Mikäli aihe kiinnostaa, suosittelen esimerkiksi tähän tutkimustietoa referoivaan Taloussanomien artikkeliin tutustumista. Lobbarit otettiin mukaan, jotta kokoomusta ja keskustaa tukevien yrittäjien edun vastaisiin leikkauksiin ei päädyttäisi.

Yritystukityöryhmän epäonnistuminen ei siis johdu mistään luonnonlaeista. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että hallituspuolueet eivät halua purra kättä, joka ruokkii heitä. Yrityksillä on Suomessa paljon valtaa, ja hallituspuolueet eivät varsinaisesti halua tätä tilannetta muutta. Jos jotkin muut puolueet olisivat vallassa, yritystuista voitaisiin aivan hyvin leikata.

Tosin eilisen kyselytuntikeskustelun perusteella näyttää siltä, että myös esimerkiksi SDP pitää yritystukityöryhmän toimintaa hyvänä. Demarien ainoan puheenvuoron aiheesta piti Lauri Ihalainen, joka liittyi mukaan porvaripuolueiden kiittelyyn työryhmän työstä.

Pidän kuitenkin muutosta täysin mahdollisena. Todella harvan puolueen nuorisojärjestö kannattaa nykyisen laajuisia yritystukia. Esimerkiksi Kokoomusnuoret on suhtautunut yritystukiin todella kriittisesti. Neljän miljardin vuosittaiset yritystuet eivät siis ole kiveen hakattu fakta vaan poliittinen päätös, jota voidaan aivan hyvin muuttaa tulevina vuosina. Näin tullaan todellakin toimimaan, jos se on minusta ja muista vihreistä kiinni.