Skip to content

Iiris Suomela

Yrittäjien eläkkeiden uudistusta on korjattava

Yrittäjien eläkkeiden uudistuksessa on taattava, että etenkään pienituloisten yrittäjien eläkemaksut eivät nouse kohtuuttomiksi. Eläkemaksujen perusteena toimiva työtulo on määritettävä mahdollisimman osuvasti ja selkeästi yrittäjän tekemän työn mukaan. Tämä on myös nyt esitetyn uudistuksen tavoite.

Uudistuksen tavoitteleman selkeyden vastapuolena on kuitenkin kaavamaisuus ja jäykkyys. Joustoa tarvitaan, sillä yrittäjien tilanteet ovat hyvin vaihtelevat. Siksi uudistusta on syytä tarkentaa, kun eduskunta käsittelee asiaa syksyllä.

Suuntaa voi hakea esimerkiksi Suomen yrittäjien lausunnosta, josta löytyy kaksi selkeää ehdotusta:

  1. Osa-aikaisuuden selkeämpi huomiointi
  2. Yrittäjien omaan arvioon luottaminen erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa, ellei muu selvitys horjuta arvion uskottavuutta.

Miksi uudistus tarvitaan? Ensinnäkin monien yrittäjien saama turva on riittämätön. Eläkemaksut määrittävät nimittäin suoraan yrittäjän tulevan eläkkeen ja monien muiden tukien suuruuden. Jos maksaa alimitoitetun pieniä eläkemaksuja, myös yrittäjän turva vanhempainvapaan, sairauden tai eläkkeen aikana jää matalaksi. Siksi alivakuuttaminen on ongelma yrittäjille itselleen.

Vielä isommissa ongelmissa on kuitenkin koko järjestelmän kestävyys. Yrittäjien nykyiset eläkkeet maksetaan tämän päivän yrittäjien eläkemaksuista. Viime vuosina eläkemenot ovat kasvaneet, mutta eläkemaksutulot eivät. Laskun tästä kuittaa valtio, ja se lasku on viime vuosina kasvanut huimasti: vuonna 2012 valtion maksama osuus yrittäjien eläkkeistä oli 23 miljoonaa, kun taas vuonna 2020 se oli jo 349 miljoonaa.


Yrittäjien eläkejärjestelmän kulut valtiolle ovat siis kasvaneet yli 10-kertaisiksi viimeisen 10 vuoden aikana. Tilanne vaatii ratkaisuja. Ainoa ratkaisu ei voi kuitenkaan olla nuorten eläkemaksujen korottaminen, mikä osuisi kovaa etenkin pienituloisiin yrittäjiin.


Tarvitaan isompia ratkaisuja. Ikääntyvä Suomi tarvitsee kipeästi lisää työikäistä väestöä. Työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen onkin paikallaan.

Samalla Suomeen tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja lisää työtä. Se ei onnistu, jos eläkemaksut käyvät kohtuuttoman suuriksi. Nyt onkin syytä varmistaa, että tämä yrittäjien eläkkeiden uudistus tehdään reilusti ja fiksusti – niin nuorten kuin eläkeläisten näkökulma huomioiden.