Skip to content

Iiris Suomela

Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma on julkaistu: nostetaan taiteen ja kulttuurin arvostus sen ansaitsemalle tasolle!

Taiteen ja kulttuurin merkitys on tutkitusti valtava niin inhimillisen hyvinvoinnin ja terveyden kuin työllisyyden ja talouden kannalta. Kulttuurilla on myös keskeinen itseisarvo inhimilliselle sivistykselle.

Tänään julkaistussa vihreiden kulttuuripoliittisessa ohjelmassa haluamme nostaa taiteen ja kulttuurin arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle ja edistää niiden yhdenvertaista saavutettavuutta. Katso alta tärkeimmät nostot ohjelmasta!

Ohjelman sydämessä on ajatus, että ilman tekijöitä ei ole kulttuuria. Siksi taiteilijoiden ja muidenkin kulttuurialan toimijoiden toimeentulon ongelmat tulee korjata. Korona-aika on osoittanut kipeästi, että Suomi tarvitsee mittavan sosiaaliturvan uudistuksen. Liian moni kulttuuri- ja tapahtuma-alan työtä tekevä on pudonnut kriisin myötä tyhjän päälle.

Perustulo toisi turvaa taiteilijan ja kulttuurialalla työskentelevän elämään aina silloin, kun työtä ei syystä tai toisesta ole tarjolla. Samalla se helpottaisi työn vastaanottamista, sillä matalat ja satunnaiset tulot eivät vaikuta perustuloon. Hyvä alku olisi toteuttaa laaja perustulokokeilu, jossa on mukana myös taide- ja kulttuurialan ammattilaisia.

Perustulon lisäksi tarvitaan laaja remontti taiteilijan ja freelancerin toimeentuloon: apurahojen tasoa ja määrää tulee pyrkiä kasvattamaan. Koska freelancerien tulot kertyvät usein monista eri lähteistä, tulee ottaa käyttöön yhdistelmävakuutus, joka helpottaa vuorottelua palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Lisäksi tekijänoikeuskorvaukset tulee sovittaa nykyistä paremmin yhteen sosiaaliturvan kanssa.

Ohjelmassa on lukuisia tärkeitä avauksia taiteiden ja kulttuurin puolesta, mutta haluan nostaa niistä tässä esille vielä yhden. Nimittäin sen, että kulttuuri kuuluu kaiken ikäisille.

Siksi ehdotamme, että yksi- ja kaksivuotisneuvolan yhteydessä otetaan käyttöön kulttuurineuvolakortti, joka sisältää kunnan tarjoamia kulttuuripalveluita ja -tapahtumia. Samoin on panostettava siihen, että lapsilla on mahdollisuus kokea taide- ja kulttuurielämyksissä päiväkodin ja koulupäivän yhteydessä. Näin perheet pienimpien side taiteisiin syntyy ja vahvistuu jo elämän ensiaskelista alkaen.