Skip to content

Iiris Suomela

Venäläisestä fossiilisesta energiasta on irtauduttava nyt

Aika irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta on nyt. Näin Suomi onkin onneksi jo tekemässä. Ilmastotoimet auttavat tässä merkittävästi. Siksi on hyvä, että hallitus päätti tänään uudesta ilmastolaista. Tämä osoittaa selkeän suunnan: Suomi laskee päästöjä ja vähentää riippuvaisuutta fossiilitaloudesta myös tulevina vuosina.

Venäjän harjoittamat sotatoimet ovat osoittaneet energiariippuvuuden vaarat synkimmällä mahdollisella tavalla. Suomi ei voi olla riippuvainen valtiosta, joka ei piittaa muiden valtioiden suvereniteetista saati ihmisoikeuksista. Samalla energiakauppa Venäjän kanssa rahoittaa Putinin sotakoneistoa. Energia onkin Venäjän suurin vientisektori.

Suomeen tuodaan Venäjältä erityisesti öljyä, mutta myös maakaasua käytetään lämmityksessä. Iso osa öljystä ja lähes kaikki Suomessa käytettävä maakaasu tuodaan Venäjältä. Vaikka aiemmin tehdyt päätökset vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ovat jo parantaneet Suomen tilannetta, Suomi on edelleen liiaksi riippuvainen venäläisestä energiasta. Yli puolet Suomen energiasta tulee Venäjältä. Tämä kohtalonyhteys voidaan ja se tulee katkaista.

Paras tapa vähentää energiariippuvuutta on panostaa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Uusiutuvat ovat paikallista ja hajautettua energiantuotantoa. Mitä enemmän otamme uusiutuvia käyttöön, sitä tehokkaammin pienennämme turvallisuuspoliittisia riskejä. Silloin Suomi ei ole samalla riippuvainen muista valtioista eikä yhdestä tai muutamasta tuotantolaitoksesta.

Samalla meidän huolehdittava siitä, että muutokset ei aseta ihmisiä kohtuuttomaan asemaan. Siksi siirtymää pois fossiilitaloudesta on syytä tukea: oli kyse sitten yritysten vähäpäästöisistä energiaratkaisuista, vähemmän saastuttavasta liikenteestä tai kodin öljykattilan vaihtamisesta maalämpöön.

Fossiilitalous on merkittävin tekijä, joka lisää Suomen riippuvuutta venäläisestä energiasta, mutta ei ainoa. On selvää, että ei ole perusteita jatkaa Fennovoiman ydinvoimalahanketta, jonka suurin omistaja on Venäjän valtionyhtiö Rosatom. Jos hanke jatkuu, sen tulee jatkua ilman kytköksiä Venäjän valtioon. Suomi tarvitsee päästötöntä energiaa, mutta sitä on mahdollista tuottaa ilman, että samalla syvennetään Suomen turvallisuusuhkia.