Skip to content

Iiris Suomela

Tutkimusleikkausten sijasta tieteen rahoitusta kasvatetaan!

Hallitus päätti kehysriihessä tulevien vuosien julkisesta rahankäytöstä. Tulossa on niin vihreän siirtymän vauhdittamista kuin panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi Venäjän hyökkäyssodan kiihdyttämä hintojen nousu huomioidaan sosiaaliturvan korotuksissa.

On keskeisen tärkeää, että Suomi irtaantuu venäläisestä fossiilisesta energiasta. Lisäksi meidän on varmistettava, että pärjäämme yhteiskuntana myös tulevaisuudessa. Siksi on täysin oikea ratkaisu panostaa koulutukseen ja tutkimukseen juuri nyt.

Kehysriihi oli osoitus siitä, että panostukset kestävään tulevaisuuteen ovat samalla panostuksia Suomen turvallisuuteen. Näihin ratkaisuihin olen erityisen tyytyväinen:

  • Suomi ottaa askelia kohti energiaitsenäisyyttä ja Venäjän fossiilisesta energiasta irtaantumista. Kehysriihessä päätettiin vauhdittaa vihreän siirtymän investointeja ja sujuvampia lupaprosesseja. Lähitulevaisuudessa tullaan tekemään myös lisää päätöksiä energiaomavaraisuuden osalta.
  • Viime vuoden kehysriihen perusteella näytti siltä, että Suomen Akatemian määrärahat olisivat pudonneet vuodesta 2023 alkaen. Nyt kehysriihessä tiedeleikkaukset peruttiin ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan tehtiin merkittäviä lisäsatsauksia.
  • Hallituskauden alussa tehdyt määräaikaiset panostukset ammattikoulujen rahoitukseen muutetaan osittain pysyviksi. Tämä omalta osaltaan kuroo kiinni myös koronakriisin aikana syntynyttä oppimisvelkaa.
  • Turvallisuuteen panostetaan laaja-alaisesti: puolustusvoimien määrärahojen väliaikaisen kasvattamisen lisäksi huomioidaan myös rajavalvonnan tarpeet ja kyberturvallisuus. Myös ihmisten arjen turvallisuutta vahvistetaan elinkustannusten nousua paikkaavalla sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksella sekä hoitotakuun edistämisellä.
  • Ukrainasta tuleville pakolaisille varmistetaan riittävät palvelut kunnissa. Erityisen tärkeää on se, että lapsia autetaan kieltenopetuksen avulla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pariin ja oppilashuollon resursseihin panostetaan.