Skip to content

Iiris Suomela

Translaista äänestetään huomenna

Huomenna päästään toivottavasti juhlimaan uutta translakia, kun eduskunta äänestää asiasta. Meillä on mahdollisuus korjata yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusloukkauksista. Näin meidän on todellakin tehtävä.

Keskustelimme translain uudistuksesta tänään viimeistä kertaa ennen äänestyksiä. Keskityin puheessani etenkin väärien väitteiden ja ennakkoluulojen purkamiseen.

Translain vastustajat esittävät toistuvasti vääriä väitteitä, jotka nojaavat väärinymmärryksiin ja sittemmin kumottuihin vanhoihin tutkimuksiin. Tosiasiassa tätä uudistusta tukevat kaikki terveydenhuollon ammattilaisia edustavat tahot: Lääkäriliitto, Psykologiliitto ja Suomen Psykiatriyhdistys, jotka ovat tehneet päätöksensä parhaaseen mahdolliseen tutkimustietoon nojaten.

Eduskunnan valiokuntakuulemisissa asiantuntijoiden ylivoimainen enemmistö antoi tukensa uudelle translaille. Kritiikki kohdistuu ennemmin lain puutteisiin kuin liikaan edistyksellisyyteen.

Alaikäisten rajaamista lain ulkopuolelle ovat kritisoineet mm. HUS, Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Tasa-arvovaltuutettu, Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto, Ihmisoikeuskeskus, Väestöliitto, Psykologiliitto, Amnesty, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Unicef ja Lastensuojelun keskusliitto.

Asiantuntijoiden näkemys on selvä: seuraava askel on mahdollistaa sukupuolimerkinnän korjaaminen myös nuorille. Ei ole yhtään hyvää syytä pakottaa nuoria elämään väärien henkilötietojen kanssa.

Toivon, että translaki menee huomenna läpi. Lisäksi toivon, että lausuma transnuorten oikeuksista etenee.

On aika korjata tämä räikeä ihmisoikeusloukkaus!