Skip to content

Iiris Suomela

Suomen sosiaaliturvassa on korjattavaa – Vihreiden uusi sosiaaliturvaohjelma

Viime aikojen kriisit osoittavat, miten paljon Suomen sosiaaliturvassa on korjattavaa. Niin koronan kuin Ukrainan sodan talousvaikutukset osuvat kovaa etenkin pienituloisiin. Siksi Vihreät esittää laajaa keinovalikoimaa sosiaaliturvan korjaamiseksi.

Julkistimme tänään Vihreiden uuden sosiaaliturvaohjelman. Pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen perustulo. Tärkeä askel kohti perustuloa olisi 200 euron vastikkeeton ja veroton takuutulo. Kyseessä on kaikille sosiaaliturvan piirissä oleville täysi-ikäisille maksettava etuus, joka täydentää hyvin matalia tuloja. Takuutulo nostaisi 10 000 ihmistä pois toimeentulotuen piiristä.

Takuutulo on tehokas ja yksinkertainen tapa paikata sosiaaliturvan aukkoja, sillä se täydentää nimenomaan tuloja, jotka jäävät alle työmarkkinatuen tason. Takuutulo toteutettaisiin tulorekisteriä hyödyntämällä, jolloin takuutulo leikkautuisi pois tulojen kasvaessa.

Tänä keväänä energian hinta on vaikuttanut rajusti pienituloisten asemaan. Vihreät esittää ratkaisuksi hiiliosinkoa. Hiiliosinko on järjestelmä, jossa osa päästöistä kerätyistä veroista tai maksuista jaetaan suoraan takaisin kuluttajille. Hiiliosingon voi ottaa käyttöön hyvin erilaisilla malleilla. Olennaista on se, että fossiilista energiamuodoista kerättyjä varoja palautetaan takaisin kuukausittain kansalaisille.

Hiiliosinko kannattaa rakentaa niin, että sen pystyy kohdentamaan ihmisen asuinpaikan ja tulotason mukaan. Näin tukisimme juuri heitä, jotka eivät ole hyvin toimivan julkisen liikenteen parissa ja joihin liikkumisen kallistuminen osuisi koviten.

Hiiliosingossa on myös se hyvä puoli, että se kohdistuu tehokkaasti kaikista eniten tukea tarvitseville suomalaisille. Toimien on oltava sellaisia, etteivät ne pidemmällä aikavälillä lukitse meitä riippuvuuteen Venäjällä tuotettuun fossiiliseen energiaan.

Kriisien keskellä on entistä tärkeämpää, että pystymme pitämään kaikki mukana. Siksi sosiaaliturvaa on korjattava sekä nyt että ensi hallituskaudella.