Skip to content

Iiris Suomela

Saamelaiskäräjät kuuluvat saamelaisille

On korkea aika lopettaa saamelaisten ihmisoikeuksien polkeminen. Saamelaisilla on oikeus päättää omista asioistaan ja linjoistaan itse. Saamelaiskäräjät eivät kuulu suomalaisille vaan saamelaisille.

Siksi saamelaiskäräjälaki on uudistettava, jotta muut kuin saamelaiset eivät pääse tunkeutumaan käräjille. Näin on valitettavasti käynyt: nykylain myötä äänestämään ja ehdolle on päässyt myös suomalaisia, joilla ei ole mitään sidettä saamen kieliin tai kulttuuriin.

Pahimmillaan nämä saamelaisina esiintyvät ihmiset suhtautuvat saamelaisiin kielteisesti tai jopa vihamielisesti. He pyrkivät vesittämään saamelaisten oikeuksien edistämistä niin saamelaiskäräjillä kuin julkisuudessa.

Näin ei voi jatkua. Samaa mieltä on mm. YK:n ihmisoikeuskomitea, joka on lausunut Suomen nykylain rikkovan saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja sitä myötä heidän ihmisoikeuksiaan.

Saamelaisten pitäisi pystyä itse määrittämään, että ketkä ovat vaalikelpoisia saamelaisten omissa käräjävaaleissa. Muuten saamelaiskäräjät ei pysty täyttämään tärkeintä tarkoitustaan eli toimimaan saamelaisten ylimpänä päättävänä elimenä. Muuten saamelaisten oikeuksia vastustavat ihmiset pääsevät käräjille ajamaan ihmisoikeuksien vastaisia tavoitteitaan.

Asialla on kova kiire. Esitys uudesta saamelaiskäräjälaista on saatava pöytään lähiaikoina, jotta eduskunta pystyy viemään sen läpi tällä kaudella.

Suomi on jo vuosikymmenten ajan riistänyt saamelaisilta heidän oikeutensa omaan kieleen, elämäntapaan ja kulttuuriin. Yhä kasvava osa saamelaisten maista on valjastettu tehometsätalouden ja kaivosteollisuuden käyttöön. Saamen kielten puhumista on kielletty ja rajoitettu. Vuosikymmenten ajan saamelaiset lapset vietiin kauas kotoa asuntolakouluihin, joissa heiltä kiellettiin oikeus oman perheen, äidinkielen ja kulttuurin parissa kasvamiseen.

Meillä on velvollisuus myöntää menneet virheet ja pyytää niitä anteeksi. Ennen kaikkea meillä on velvollisuus edistää saamelaisten oikeuksia niiden polkemisen sijaan.

Saamelaiskäräjälaki on uudistettava. Vihreistä tämä ei ole todellakaan kiinni. Toivon pääministerin pitävän kiinni lupauksistaan.