Skip to content

Iiris Suomela

Saamelaiskäräjälaki on uudistettava

Saamelaiskäräjälaki on uudistettava. Puhuin aiheesta eilen eduskunnassa. Nostin esiin, että uudistuksen kannalla on muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitea, joka on lausunut Suomen nykylain rikkovan saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja sitä myötä heidän ihmisoikeuksiaan.

Saamelaisten pitäisi pystyä itse määrittämään,

että ketkä ovat vaalikelpoisia saamelaisten omissa käräjävaaleissa. Muuten saamelaiskäräjät ei pysty täyttämään tärkeintä tarkoitustaan eli toimimaan saamelaisten omana ylimpänä päättävänä elimenä.

Suomi on polkenut saamelaisten oikeutta omaan kieleen, kulttuuriin ja elämäntapaan valitettavan pitkään. Saamelaisuutta on yritetty kitkeä pois tästä maasta jo vähintään vuosisadan ajan.

Vähintä mitä voimme tehdä on tunnistaa menneet virheet, pyytää niitä anteeksi ja tehdä kaikkemme, jotta saamelaisten oikeudet toteutuisivat. Saamelaiskäräjälain uudistaminen ihmisoikeuksia kunnioittavaksi ei ratkaise kaikkea, mutta se on välttämätön askel tiellä kohti saamelaisten oikeuksien toteutumista.