Skip to content

Iiris Suomela

Putinin fossiilisesta energiasta on päästävä eroon

Putinin sodan rahoittamisen on loputtava. Nykytilanne on kestämätön: Ukrainan sodan syttymisen jälkeen EU on käyttänyt lähes 30 miljardia euroa venäläiseen fossiilienergiaan. Sama ongelma on koskenut myös Suomea, sillä Suomessa käytetystä energiasta noin kolmannes tulee Venäjältä. Esimerkiksi öljystä 90% on venäläistä.

Hyvin harva suomalainen tahtoo rahoittaa Putinin rajua hyökkäyssotaa. Erityisen turhauttavaa on maksaa kalliita energialaskuja niin, että niistä hyötyy Putin.

Venäläiselle fossiilienergialle tarvitaan vaihtoehtoja. Siksi olemme hallituksessa päättäneet 850 miljoonan euron kriisipaketista, joka on merkittävä askel kohti energiaitsenäisyyden saavuttamista. Jo aiemmin olimme päättäneet tehdä yhteensä miljardin edestä panostuksia ilmastotoimiin ja reiluun muutokseen. Suomi panostaa siis miltei 2 miljardia siirtymään kohti fossiilienergiasta ja sitä myötä venäläisestä energiasta vapaata Suomea.

Erityisen tärkeää on, että ihmisiä tuetaan keskellä tätä suurta muutosta. Siksi lisäämme tukia, joiden avulla voi luopua öljystä tai maakaasusta kodin lämmityksessä sekä rakentaa sähköauton latausaseman omaan kotipihaan. Näin autetaan ihmisiä säästämään selvää rahaa, kun yhä useampi pystyy luopumaan sodan myötä nopeasti kallistuvista fossiilisista polttoaineista. Ilmasto ja oma kukkaro voittavat, Putin häviää.

Samalla on varmistettava, että vihreän siirtymän investoinnit kuten tuulivoimalat eivät junnaa byrokratian hampaissa. Siksi päätimme kehysriihen yhteydessä, että näille investoinneille annetaan etusija lupakäsittelyssä ja hallintoa sujuvoitetaan laajemminkin. Tämä on tarpeen, sillä takkuilevat luvitukset ja hitaat oikeusprosessit ovat olleet hidasteena miljardiluokan energiainvestoinneille.

Kaikki tämä tehdään ympäristön ja ihmisten kannalta kestävällä tavalla. Energiaomavaraisuutta ei voi rakentaa niin, että samalla luonnon monimuotoisuus tai saamelaisten oikeudet sivuutettaisiin.

Reilu muutos vaatii vielä lisää ratkaisuja, joilla pienituloisia tuetaan korkeiden energianhintojen maailmassa. Tähän vihreät on esittänyt laajaa keinovalikoimaa – esim. suoraa rahallista tukea pieni- ja keskituloisille suomalaisille. Tuki on erityisesti tarpeen kaupunkialueiden ulkopuolella. Vihreiden esittämä hiiliosinko maksettaisiin kaikille nämä kriteerit täyttäville automaattisesti.