Skip to content

Iiris Suomela

Nuorille on annettava enemmän valtaa politiikassa

Nuorten parlamentti kokoustaa tänään. Pääsin tänään tapaamaan pirkanmaalaisia nuoria yhdessä alueen muiden kansanedustajien kanssa. Nuoret kysyivät todella hyviä kysymyksiä mm. mielenterveydestä, luonnonsuojelusta, koulutuksesta ja nuorten osallistumismahdollisuuksista.

Monet samoista kysymyksistä olivat itselläkin mielessä, kun lähdin aikanaan itse mukaan ensin järjestötoimintaan ja sitten politiikkaan. Huoli ilmastosta, ihmisoikeuksista ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta oli kova. Samalla turhautti, että nämä aiheet jäivät jatkuvasti muiden teemojen jalkoihin politiikassa.

Olin ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa 2015. Silloin ilmastokriisistä puhuttiin hyvin vähän. Isot mediat julkistivat, että näissä vaaleissa keskitytään talouteen ja turvallisuuteen.

Nyt nähdään, että näistäkään aiheista ei voi puhua ilman ilmastokriisin huomioimista. Suomen ja Euroopan turvallisuus vaatii irtaantumista venäläisestä fossiilisesta energiasta. Esim. 90% Suomen öljystä tulee Venäjältä, joten edessä on iso urakka.

Suomi on turvallisempi maa, koska olemme tehneet ilmastotoimia jo pitkään. Tänä keväänä varmistui, että olemme polulla kohti hiilineutraaliutta 2035. Tämä tarkoittaa, että jatkossa Suomi on huomattavasti vähemmän riippuvainen muista maista – esimerkiksi öljyn maailmanmarkkinoiden heilahtelusta.

Tämän päivän päätökset vaikuttava peruuttamattomasti vielä vuosikymmenten kuluttua. Jos emme ota ilmastokriisiä vakavasti, kovimman hinnan siitä maksavat nuoret. Nuorille onkin ehdottomasti annettava nykyistä enemmän valtaa politiikassa. Tuhansien nuorten ilmastohuoli on syytä ottaa äärimmäisen vakavasti, sillä se on huolta omasta ja koko ihmiskunnan tulevaisuudesta.