Skip to content

Iiris Suomela

Monivuotinen palkkatasa-arvo-ohjelma nostaisi julkisen sektorin naisvaltaiset alat palkkakuopasta

Vihreiden puoluekokous hyväksyi tänään poliittisen ohjelman, joka linjaa puolueen kannat vuosille 2023-2027. Ilmastokriisin ja lajikadon torjuminen sekä hyvinvointivaltion vahvistaminen ovat ohjelman keskiössä.

Jälkimmäisen kannalta mielestäni tärkein kirjaus on, että me ajamme Suomeen monivuotista palkkatasa-arvo-ohjelmaa, jonka tavoitteena on korjata julkisen sektorin pienipalkkaisten, tyypillisesti naisvaltaisten alojen palkkakuoppa. Hoitajat, varhaiskasvattajat, sosiaalityöntekijät ja lukuisat muut ammattilaiset tekevät elintärkeää työtä ja ansaitsevat siitä oikeudenmukaisen korvauksen.

Tämä on Vihreiden linja. Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat palkoista, mutta riittävän rahoituksen takaaminen on poliitikkojen tehtävä. Meidän on pystyttävä turvaamaan ihmisten henki, terveys ja hyvinvointi myös jatkossa.

Vihreät ei kannata sunnuntailisien poistoa. Puoluekokous päätti asiasta tänään todella selkeällä äänten enemmistöllä.

Toivon, että tämä selkiyttää eilisen aikana syntyneet epäselvyydet. Emme ole missään vaiheessa halunneet heikentää työntekijöiden asemaa tai alentaa palkkoja.

Olisin voinut olla itse selkeämpi heti alusta lähtien. Pidän ehdottoman tärkeänä, että varsinkaan julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden asemaa parannetaan – ei missään nimessä heikennetä. Tämän tavoitteen eteen aion tehdä jatkossa töitä entistäkin kovemmin.

Harva meistä olisi täällä ilman hoitajia, kätilöitä ja muita julkisen sektorin naisvaltaisten alojen ammattilaisia. Minä en ainakaan olisi, ja se on asia, joka on mielessäni päivittäin. Me tarvitsemme heitä. Siksi henkilöstöpula on ratkaistava ja palkkakuoppa korjattava.