Skip to content

Iiris Suomela

Minä tuen saamelaiskäräjälakiesitystä

Eletään kohtalon hetkiä saamelaiskäräjälain kannalta. Eduskunnan kausi päättyy 3.3. Laki on saatava käsiteltyä ennen sitä – muuten esitys raukeaa.

Perustuslakivaliokunta käsittelee saamelaiskäräjälakia parhaillaan. Vihreiden linja on yksimielinen ja selvä: laki on uudistettava, jotta saamelaisten ihmisoikeudet voivat toteutua. Viivyttelyyn ei ole varaa, sillä se on jo jatkunut aivan liian pitkään.

Suomen nykylaki ei turvaa saamelaisten oikeutta päättää itse omista asioistaan ja linjoistaan. Siksi Suomi on saanut YK:n ihmisoikeuskomitealta huomautuksen asiasta. Siksi saamelaiskäräjälaki on uudistettava niin, että käräjillä saamelaisten asioista päättävät jatkossa saamelaiset – eivät suomalaiset.

Nykylain myötä käräjävaaleissa on nimittäin päässyt äänestämään ilman elävää yhteyttä saamen kieliin tai kulttuuriin. Saamelaisten sijaan valtaa onkin valunut suomalaisille. Riskinä on saamelaisten oikeuksien vesittäminen.

Saamelaisten pitäisi pystyä itse määrittämään, että ketkä ovat vaalikelpoisia saamelaisten omissa käräjävaaleissa. Muuten saamelaiskäräjät ei pysty täyttämään tärkeintä tarkoitustaan eli toimimaan saamelaisten ylimpänä päättävänä elimenä. Muuten saamelaisten oikeuksia vastustavat ihmiset pääsevät käräjille ajamaan ihmisoikeuksien vastaisia tavoitteitaan.

Asialla on kova kiire. Vihreistä kansanedustajista jokainen seisoo saamelaiskäräjälain uudistuksen puolella. Toivon, että samaa voi sanoa mahdollisimman monesta puolueesta, jotta saamme vietyä tämän aivan liian pitkään venyneen uudistuksen maaliin.