Skip to content

Iiris Suomela

Koronatoimissa on huomioitava erilaiset elämäntilanteet

Koronatoimissa on syytä huomioida ihmisten ja perheiden moninaisuus, jotta jokainen pystyy suojautumaan taudilta mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki eivät elä ydinperheessä, vaan esimerkiksi 1,4 miljoonaa suomalaista asuu yksin. Tiukemmat turvatoimet on suunniteltava myös heidän tilanteensa huomioiden – taudin tehokkaasta torjunnasta tinkimättä.

Korona leviää huolestuttavan rajusti. Uusia tartuntoja on päivittäin moninkertaisesti suhteessa aiempiin tautihuippuihin. Siksi on syytä valmistella ajoissa erityyppisiä rajoitustoimia, jotta nämä toimet voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön nopeastikin. Viime keväänä opittiin, ettei rajujen rajoitusten suunnittelua voi aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun niille on jo huutava tarve. Kiireessä valmistelun laatu kärsii väistämättä – demokraattisesta ja ihmisoikeuden turvaavasta päätöksenteosta puhumattakaan.

Tällä viikolla on puhuttu ihmisten kohtaamisten rajoittamisesta. Suunnitelmien keskiössä on jälleen tuttu ajatusmalli, jossa ihmisten oletetaan asuvan samassa kotitaloudessa lähimmäistensä kanssa. Eroperheet, yksinasuvat ja monet muut ihmiset ovat jääneet huomiotta.

Ihmisoikeudet eivät ole kiinni perhesuhteista, siviilisäädystä tai elämäntilanteesta. Lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus perheeseen ja lähimmäisiin. Tätä oikeutta on syytä pyrkiä suojaamaan mahdollisimman hyvin myös poikkeustilanteissa. Puhelinkeskustelut ja videopuhelut ovat hyvä apu yhteydenpitoon, mutta aika harva ihminen pärjää viikkokaupalla pelkkien etäkohtaamisten voimalla. Siksi tapaamisrajoitukset on suunniteltava niin, että muidenkin kuin ydinperheiden tilanteet huomioidaan.

Koronatilanteen hallinta vaatii ihmisten välisten kontaktien vähentämistä. Samalla on kuitenkin syytä varmistaa, ettei kukaan jää täysin yksin koronan keskellä. Näin minimoidaan tiukkojen rajoitusten haittoja ihmisten jaksamiselle ja mielenterveydelle, mikä auttaa meitä ylläpitämään tiukkoja toimia pidempään.

Mitä paremmin ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan koronatoimissa ja ohjeistuksissa, sitä tehokkaammin saamme taudin kuriin. Siksi ydinperheolettamasta on luovuttava.