Skip to content

Iiris Suomela

Hyvinvointivaltion vahvistaminen ja ympäristökriisien torjuminen muodostavat vihreän politiikan ytimen

Ilmastokriisin ja lajikadon torjuminen sekä hyvinvointivaltion vahvistaminen ovat Vihreiden politiikan keskiössä. Tätä linjaa vahvistaa tuore poliittinen ohjelma, joka kokoaa yhteen puolueen tärkeimmät tavoitteet vuosille 2023-2027.

Ohessa 10 omaa suosikkiani ohjelmasta:

  • Käännetään Suomen päästöt selkeästi laskuun ja lasketaan jatkossa mukaan myös kulutusperäiset päästöt. Näin Suomi ei voi ulkoistaa päästöjään muille maille.
  • Vähintään tuplataan luonnonsuojelun rahoitus.
  • Parannetaan uhanalaisten lajien suojelua ja pelastetaan luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt.
  • Nostetaan koulutuksen rahoituksen taso pohjoismaiselle tasolle. Taataan jokaiselle suomalaiselle vähintään toisen asteen koulutus.
  • Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja ja varmistetaan, että jatkossa vähintään puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon.
  • Nostetaan työllisyysaste 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tärkein työllisyystoimi on koulutukseen panostaminen: vain harva työllistyy pelkän peruskoulun varassa.
  • Otetaan käyttöön 200 euron vastikkeeton ja veroton takuutulo, joka kohdistetaan kaikille Suomen sosiaaliturvan piirissä oleville aikuisille. Näin otetaan askel kohti perustuloa ja helpotetaan esimerkiksi osa-aikatöitä tekevien tilannetta.
  • Nostetaan perusturvaa 50 eurolla ja opintorahaa 100 eurolla kuukaudessa. Näin perutaan vuoden 2015 opintorahan leikkaus.
  • Korjataan julkisen sektorin pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen palkkakuoppa monivuotisella palkkatasa-arvo-ohjelmalla. Tämä on keskeisin toimi mm. sote-alaa ja varhaiskasvatusta vaivaavan henkilöstöpulan ratkaisemiseksi.
  • Varmistetaan 7 päivän hoitotakuun toteutuminen terveyspalveluissa. Toteutetaan myös terapiatakuu ja panostetaan mielenterveyspalveluihin, jotta jokainen saa nopeasti tarvitsemansa avun ja hoidon.

Koko ohjelman pääsee lukemaan täältä.