Skip to content

Iiris Suomela

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä ajatukset ovat tiiviisti Ukrainassa. Sota asettaa tytöt, naiset ja vähemmistöt alttiiksi väkivallalle ja ihmiskaupalle. Samalla miehiä kielletään lähtemästä maasta sukupuolensa tähden, sillä heitä tarvitaan sotimaan.

Ihmisuhrien vaatimisen lisäksi sota syventää sukupuolten välisiä jakolinjoja ja ruokkii ihmisoikeusongelmia. Sodankäynti nähdään edelleen miesten asiana, jolloin naiset työntyvät herkästi sivuun päätöksenteosta. Naisten ja vähemmistöjen kohtaamat ongelmat ja uhat jäävät usein näkymättömiin. Tosiasiassa ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ja kaikkia tarvitaan mukaan yhteisestä tulevaisuudesta päättämiseen niin sodan kuin rauhan aikana.

On keskeisen tärkeää, että Suomi ja EU jatkavat ukrainalaisten tukemista, ihmisoikeuksien puolustamista ja pakolaisiin kohdistuvien uhkien torjumista. Valitettavasti merkkejä ihmiskaupasta on näkynyt nyt myös Suomessa.

Sotaa pakenevat tarvitsevat turvaa. Tämä ei voi toteutua, jos emme suojaa näitä hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Onneksi olemmekin viime vuosina tehostaneet ihmiskaupan ja väkivallan vastaista työtä. Onnistuminen vaatii tiivistä yhteistyötä poliisin, sosiaalityön ja järjestöjen välillä.

Suomessa olemme muutenkin tehneet valtavasti töitä viime vuosina tasa-arvon edistämiseksi. Tämän työn tulosta ovat esimerkiksi perhevapaiden, translain ja raiskauslainsäädännön uudistukset. Sukupuoli on jokaisen oma asia eikä sen pidä määrittää mitä elämässä saa tai ei saa tehdä. On korkea aika ottaa vakavasti se syrjintä ja väkivalta, jota ihmiset kohtaavat sukupuolensa perusteella.

Tasa-arvotyö on yhä kesken. Tarvitsemme jatkossakin kirjailija Minna Canthin kaltaisia tasa-arvotyön soihdunkantajia, jotta saavutamme palkkatasa-arvon, kitkemme vihapuheen, lopetamme sukupuolittuneen väkivallan ja ihmiskaupan, estämme ihmisiä syrjäytymästä, varmistamme vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen ja murskaamme viimeisetkin yhteiskunnan lasikatot.

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää! Tänään on loistava päivä tehdä omaan budjettiin sopiva lahjoitus ukrainalaisten hyväksi.