Skip to content

Iiris Suomela

Hallituksen politiikka uhkaa ammatillisen koulutuksen laatua

Puhuin tänään puoluevaltuuskunnassa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Tänä keväänä hallitus uudistaa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön. Yhtenä päätavoitteena on siirtää oppimista yhä enemmän työpaikoille. Näin tavoitellaan merkittäviä säästöjä: hallituksen 220 miljoonan euron leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta pakottavat vähentämään pedagogisesti pätevien opettajien antamaa opetusta. Hallinnosta tai tilakuluista säästämällä ei satojen miljoonien säästöihin nimittäin päästä.

Leikkausten lisäksi koulutusvastuun siirtämistä työpaikoille on perusteltu työelämälähtöisemmällä koulutuksella. Ajatuksena on, että ammattitaidon oppii parhaiten työpaikalla.

Totuus kuitenkin on, että kaikki hallitusta lukuunottamatta suhtautuvat työssäoppimisen lisäämiseen vähintäänkin skeptisesti. Kriittisiä kommentteja ovat esittäneet niin koulutusalan asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat kuin työnantajat. Huolena on koulutuksen laadun heikkeneminen, kun oppimista siirretään työpaikoille. Tilannetta heikentää entisestään hallituksen suunnitelma alentaa opettajiin kohdistuvia pedagogisia vaatimuksia.

Työnantajat ovat taas huolissaan harjoittelijoiden vaatimasta opastuksesta. Laadukas työharjoittelu vaatii työnantajalta merkittäviä ajallisia panostuksia, mihin ei kilpailun koventuessa ole monellakaan varaa. Siksi harjoittelupaikoista on pulaa jo nyt. Tämän lisäksi monet yritykset ovat aidosti huolissaan suomalaisten osaamisen heikkenemisestä hallituksen valtavien koulutusleikkausten myötä.

Suomi ei nouse osaamista heikentämällä tai koulutuksesta leikkaamalla. Päinvastoin, 2010-luvulla on vaikea pärjätä ilman toisen asteen koulutusta. Siksi ammatilliseen koulutukseen tarvitaan pikemminkin nykyistä enemmän resursseja ja pedagogista osaamista. Näin varmistetaan, että suomalaisten osaaminen kehittyy alati muuttuvan työelämän mukana eikä kukaan jää jälkeen.

Sote-uudistuksen jälkeen koulutuksesta tulee yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Vihreille ja erityisesti vihreille nuorille tulevan kevään kuntavaalit ovatkin koulutusvaalit. Niissä päätetään lähtevätkö kunnat hallituspuolueiden – kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten – viitoittamalle koulutusleikkausten tielle vai pyritäänkö kunnissa minimoimaan koulutusleikkausten vaikutusta suomalaisten osaamiseen ja hyvinvointiin.

Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan – yhdessä. Päätös on sinun.

 

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta löytyy esimerkiksi tästä Suomeen ammattiin opiskelevien liiton varapuheenjohtajien blogitekstistä: https://sakkiry.fi/blog/ihminen-vai-raha/

 

Myös Yle uutisoi aiheesta:

http://yle.fi/uutiset/3-9433126