Skip to content

Iiris Suomela

Euroopan energiaeurojen siirtäminen pois Putinin taskusta maksaa

Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Olisi väärin jatkaa Putinin hallinnon tukemista energian tuonnin kautta – se kun muodostaa valtaosan Venäjän saamista vientituloista. Siksi tarvitaan kestäviä kotimaisia vaihtoehtoja venäläiselle, pääosin fossiiliselle energialle.

Suomi on monia EU-maita vähemmän riippuvainen venäläisestä energiasta. Valitettavasti muualla tilanne on paljon vaikeampi. Miljoonat kodit Euroopassa eivät lämpene tai tehtaat pyöri, jos energian tuonti Venäjältä lopetetaan eikä tilalle tuoda uusia vaihtoehtoja.

Tarvitaan investointeja erityisesti uusiutuvaan, paikalliseen energiatuotantoon sekä energiatehokkuuden edistämiseen. Tämän siirtymän vauhdittaminen tehdään ensisijaisesti yksityisesti ja kansallisesti. Vaadittu siirtymä on kuitenkin hyvin nopea, joten jos se ei onnistu muutoin, EU:n on syytä astua peliin. Vaakalaudalla on koko maanosan tulevaisuus.

Selvää on, että Euroopan energiaeurojen siirtäminen pois Putinin taskusta maksaa. Toisaalta kova inhimillinen hinta on myös Venäjän raa’alla hyökkäyssodalla Ukrainassa. Mielestäni vähintä mitä me voimme tehdä on lopettaa Putinin hallinnon tukeminen energian tuonnin kautta. Tämä on myös Euroopan turvallisuuden etu. Siksi en voi kannattaa sellaista linjaa, jossa Suomi lähtisi vaikeuttamaan EU:n yhteistä toimintaa Putinin hallintoa vastaan.

Putin pyrkii ostamaan hiljaiseksi erityisesti hyväosaisia venäläisiä tarjoamalla heille vakaan elintason. Hintana tästä on ollut vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian hiipuminen. Mitä heikommissa kantimissa Venäjän talous on, sitä huterammalla pohjalla on myös Putinin hallinto.

Venäjän viennistä yli 60 prosenttia tulee energiasta. Siksi energiasektorin toimet ovat todella vaikuttavia. Ne eivät ole ilmaisia EU-maille, mutta ehdottomasti kovimman hinnan niistä maksaisi Putin. Siksi niitä tulee todellakin käyttää.

Tämä ei voi jäädä kiinni Suomesta. Se ei ole meidän etumme. Nyt jos koskaan on aika asettaa turvallisuus etusijalle ja toimia sen mukaan. Erityisesti Venäjän rajamaana on todellakin Suomen etu, että EU:n linja on vahva ja yhtenäinen: me tuomitsemme hyökkäyksen Ukrainaan ja teemme kaikkemme, jotta sota loppuisi.

Helsingin Sanomien haastattelu aiheesta.