Skip to content

Iiris Suomela

Energiaraha auttaisi niitä, joihin energiakriisi osuu kaikista kovimmin

Tuhannet suomalaiset tarvitsevat kipeästi apua sähkölaskuista selviämiseen. Etenkin kotiaan sähköllä lämmittävien ihmisten laskut ovat kohtuuttomia, vaikka olisi tehnyt kaiken mahdollisen sähkön säästämiseksi. Siksi tarvitaan erillistä tukea sähkölämmitteisissä kodeissa asuville pieni- ja keskituloisille.

Esitimme jo viime helmikuussa energiarahaa, jota maksettaisiin kaikista eniten energiakriisistä kärsiville ihmisille. Tuolloin huolena oli yleinen elinkulujen nousu. Mallin valmistelu aloitettiin jo ennen Ukrainan sotaa, ja sota vain alleviivasi energiarahan tarvetta.

Nyt sähkö on niin kallista, että juuri sähkölämmitteisten kotien asukkaat ovat pahassa pulassa. Siksi energiarahaa tulisi kohdistaa juuri heille – etenkin pieni- ja keskituloisille.

Monia keinoja olemme jo ottaneet käyttöön. Pienituloisille on sähkötuki – muille taas sähkövähennys, joka toimii kotitalousvähennyksen tavoin. Sähkön arvonlisäveroa laskettiin. Toimeentulotukea ja asumistukea laajennettiin vastaamaan hintojen rajuun nousuun entistä paremmin. Näitä tukia tulisikin laajentaa entisestään.

Nämä toimet eivät kuitenkaan riitä auttamaan pahimmassa pulassa olevia. Yksi syy tähän on, että kriisi on vielä ennakoitua pahempi yllättävien häiriöiden kuten Ruotsin ja Suomen ydinvoimaloiden haasteiden vuoksi. Siksi nyt tarvitaan lisää tukea. Suhtaudun kaikkiin esityksiin avoimesti ja toivon, että pystymme nyt toimimaan nopeasti. Avun tarve on huutava.

Samalla on varmistettava, että sähköä riittää myös kylminä päivinä. Siksi tarvitaan vielä lisää toimia sähkön säästämiseksi ja energiatehokkuuden vahvistamiseksi. Etenkin teollisuuden kaikki mahdollinen jousto on hyödynnettävä – luonnollisesti niin, että joustaminen ja sähkön säästäminen on aina yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Tässäkin valtio voisi tehdä vielä nykyistä enemmän.

Nyt ei pidä ainakaan lisätä sellaista sähkön käyttöä, jolle ei ole kunnon tarvetta. Tämä on riskinä monissa niistä hyvää tarkoittavissa ideoissa, joita on viime viikkoina ehdotettu ratkaisuksi energiakriisiin. Osa ideoista voisi myös aiheuttaa sähköpulaa tai sähkökatkoja. Siksi kiire ei saa tarkoittaa hätiköintiä.