Skip to content

Iiris Suomela

Ehdoton EI lukukausimaksuille!

Suomen talouden tulevaisuus nojaa korkean osaamisen varaan. Tehokkain tapa edistää osaamistason nostoa on maksuton, laadukas ja helposti saavutettava koulutus. Näin varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus oppia uutta ja vastata työelämän alati kiristyviin vaatimuksiin.

Lukukausimaksut veisivät Suomea aivan toiseen suuntaan. Osaamisen kerryttämiseen pitää kannustaa uusien maksujen tai verojen sijaan. Korkeasta osaamisesta on nimittäin hyötyä koko yhteiskunnalle – etenkin osaavaa työvoimaa tarvitseville yrityksille.

Osaamisen merkityksen tunnistaa myös ministeri Lintilän asettama työryhmä, joka julkisti tänään raporttinsa kestävän kasvun ja yritystoiminnan elpymisen tukemisesta Suomessa. Siksi on täysin ristiriitaista, että samassa raportissa esitetään Suomeen lukukausimaksuja korkeakouluopiskelijoille.

Lukukausimaksut ei ole, eikä tule olemaan vaihtoehto.

Raportissa esitetään lukukausimaksuja, jotka perittäisiin jälkikäteen lisäverona korkeakoulututkinnon suorittaneilta. Tällainen ylimääräinen raippavero koulutuksesta ei ole todellakaan tarpeen vaan pahimmillaan vähentäisi ihmisten halua kouluttautua. Tämä tekisi hallaa koko Suomelle ja erityisesti osaavaa työvoimaa tarvitseville yrityksille.

Suomelle on jo ollut merkittävää haittaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuista. Tuoreen selvityksen mukaan maksuista ei ole ollut hyötyä edes taloudellisesti. Päinvastoin, lähes jokainen yliopisto on tehnyt tappiota niiden vuoksi.

Suomi ei tarvitse lukukausimaksuja vaan panostuksia osaamiseen.