Ehdolla Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Iiris Suomela

Olen Iiris Suomela, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tampereelta. Eduskunnassa toimin suuren valiokunnan jäsenenä sekä Vihreiden valiokuntavastaavana valtiovarainvaliokunnassa. Vietän siis valtaosan työviikostani talouspolitiikan sekä EU-politiikan parissa. Lisäksi toimin varajäsenenä perustuslakivaliokunnassa, joten pääsen myös syventymään perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen eduskuntatyön kautta.

Pyrin Vihreiden johtoon, sillä ilmasto ja ihmisoikeudet tarvitsevat vahvaa puolustajaa myös jatkossa. Tämä ei onnistu, jos emme saa käännettyä puolueen kannatusta nousuun. Meidän on onnistuttava ainakin kahdessa asiassa: hallituspolitiikassa ja sisäisen keskustelun sekä puoluedemokratian vahvistamisessa.

Nämä kaksi asiaa kietoutuvat yhteen: moni kaipaa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa puolueen linjaan erityisesti nyt, kun olemme hallituksessa. Näitä mahdollisuuksia tahdon olla vahvistamassa. Emme voi onnistua hallituksessa ilman kentän tukea.

Olen ollut puoluevaltuuskunnassa, lukuisissa ohjelmatyöryhmissä ja sittemmin puoluehallituksen pöydän ympärillä miltei koko sen 8 vuoden ajan, kun olen ollut Vihreissä mukana. Siksi puoluedemokratia on minulle erityisen tärkeä ja läheinen kehittämiskohde.

Vihreiden jäsenet ovat mukana, koska he tahtovat vaikuttaa ja tuoda kantansa kuuluviin – ei siksi, että puolueessa pääsee jakamaan kahvia torilla. Jos siis halutaan väkeä vaalityöhön, jokaiselle pitää antaa kunnon mahdollisuus vaikuttaa. Siksi avoin, faktapohjainen keskustelu ja puoluedemokratia muodostavat pohjan vaalivoitoille. Ilman niitä en esimerkiksi itse olisi aikanaan jäänyt mukaan Vihreisiin.

Vaalivoitot vaativat myös onnistunutta politiikkaa: ei ole voittoja ilman onnistumisia eikä onnistumisia ilman voittoja. Suomesta on tehtävä maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Tämä vaatii panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen leikkausten sijaan. Emme saa antaa tämän unohtua hallituksessa.

Hallituspolitiikassa onnistuminen vaatii terävää, yhdessä määritettyä strategiaa, julkisen paineen hyödyntämistä, muiden puolueiden toimijoiden ja prioriteettien tuntemista sekä kykyä priorisoida meidän tavoitteitamme. Nähdäkseni emme voi onnistua, jos puolueen jäsenistö ei tiedä mitä olemme tekemässä ja miksi. Siksi avoimuus sekä yhteinen keskustelu ja päätöksenteko ovat keskeisen tärkeä osa hallituksessa onnistumista.