Tavoitteeni

Haluan tehdä Tampereesta kaupungin, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja yhdenvertaisuutta edistetään määrätietoisesti. Haluan kaupungin, jossa panostetaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen sekä ekologisesti kestävään kaupunkisuunnitteluun. Tarvitsemme rohkeita päätöksentekijöitä, jotka ottavat kaupungistumisen vakavasti. Rakennetaan lisää asuntoja asumisen hinnan alentamiseksi. Vähemmän parkkipaikkoja, enemmän elävää kaupunkia!

 

Koulutukseen on panostettava tasa-arvon ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Tämä vaatii hallituksen koulutusleikkausten torjumista ja jokaisen lapsen päivähoito-oikeuden puolustamista. Lisäksi opettajille on tarjottava enemmän välineitä puuttua syrjintään ja purkaa turhia ennakkoluuloja. Hyvä keino edistää yhdenvertaisuutta on tarjota opettajille täydennyskoulutusta esimerkiksi rasismiin puuttumisesta sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisesta. Jokainen koulu tarvitsee oman suunnitelman yhdenvertaisuuden edistämisestä. Valjastetaan koulutuksen asenteita muokkaava voima yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja ennakkoluulojen purkamiseksi!
Toinen minulle tärkeä tavoite on hiilivapaa Tampere. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii fiksumpaa rakentamista, julkisen liikenteen kehittämistä, pyöräteitä ja fossiilisista polttoaineista luopumista. Yksi tavoitteistani on saada Tampereelle oma kaupunkipyöräjärjestelmä.