Tavoitteeni

Vahvistetaan EU:n sosiaalista ulottuvuutta. Panostetaan köyhyyden poistamiseen ja koulutuksen kehittämiseen etenkin heikoimmassa asemassa olevilla alueilla.

Nostetaan Eurooppa ilmastopolitiikan vahvaksi edelläkävijäksi. Panostetaan raideliikenteeseen, luovutaan fossiilisista polttoaineesta ja turpeesta ja ajetaan alas ympäristölle haitalliset tuet. Kasvatetaan metsien ja soiden hiilinieluja.

Nostetaan ihmisoikeudet EU-politiikan keskiöön. Inhimillisemmän maahanmuuttopolitiikan lisäksi tarvitaan riittävän tiukka linja demokratian, ihmisoikeuksien ja etenkin naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseksi.